מילים ומושגים

גזם

גָזַם – חתך עלים וענפים מצמח כדי שיחדש את הצמיחה

השורש: ג.ז.ם

שם הפועל: לִגְזוֹם

שם עצם: גֶזֶם – כל העלים והענפים שנגזמו מהצמחים

בכל יישוב מודיעים לתושבים באיזה יום מפנים את הגֶזֶם בכל רחוב. אסור להוציא גזם לרחוב ביום אחר.

 

 

הערך גזם נמצא בידיעות: 04.01.18