מילים ומושגים

בשל (תואר)

בָּשַל – הבשיל, הוא מוכן לאכילה

השורש: ב.ש.ל

שם תואר: בָּשֵל

שם עצם: בְּשֵלוּת – מוּכָנוּת

שם הפועל בבניין הפעיל: הִבְשִיל

שם הפעולה: הַבְשָלָה

פירות מבשילים, תנאים מבשילים, יחסים בין בני אדם מבשילים

דוגמאות:

התנאים לשלום במזרח התיכון עדיין לא הבשילו.

הילד עדיין לא בשל לכיתה א'. הוא נשאר שנה נוספת בגן. הבת בּשֵלָה לגמרי.

היחסים ביניהם הבשילו אחרי שטיילו יחד.

 

הערך בשל נמצא בידיעות: 16.07.1704.02.18