מילים ומושגים

בר

בַּריד אדם לא שנגעה בו

צמח בר, חיות בר

למילה בר כמה משמעויות נוספות

בן – למשל: שמעון בר יוחאי, בר כוכבא

ועוד: בר מצווה, בר חלוף, בר ביצוע, בר קיימא

ועוד: בר – חוץ: אין תוכו כברו

ועוד : בר – נקי: בר לבב  

 

הערך בר נמצא בידיעות: 10.10.19, 27.12.21, 20.02.22