מילים ומושגים

בכיר

בָּכִיר בעל דרגה גבוהה בממשל או בצבא

בָּכִיר, בְּכִירה, בְּכִירים בְּכִירוֹת

ההפך: זוּטָר

פָּקיד בָּכיר, מורה בָּכיר, מנהל בָּכיר, קָצין בָּכיר, רופא בכיר, מַרצֶה בכיר

 

דוגמאות:

הוא קצין בכיר במשטרה. 

שניהם עובדים באותו משרד. היא בתפקיד בכיר והוא בתפקיד זוטר.

בפגישה השתתפו מנהלים וקצינים בכירים.

כאשר אומרים ברדיו: "פקיד בכיר אמר ש…" ולא אומרים את שמו של 'הפקיד הבכיר' – כולם יודעים שזה השר או המנכ"ל או מישהו שמדבר בשמם.

 

הערך בכיר נמצא בידיעות: 09.08.16, 09.08.1614.09.1604.12.1611.01.1719.03.1726.03.1703.04.1720.08.1723.08.1727.08.1719.09.17

31.10.1707.11.1727.12.1731.01.1811.02.1819.02.1820.02.1821.02.1803.04.1809.04.1807.05.18,

22.05.18, 30.05.1803.06.1817.06.1809.07.1809.08.1810.10.1817.10.1821.10.1824.10.1802.12.18,

16.12.18, 25.12.1824.01.1929.01.1912.02.1913.02.1914.02.1904.03.1911.03.1931.04.1904.04.19, 21.05.19,

22.05.1917.06.1916.07.19, 01.08.19, 12.11.19, 17.11.19, 27.11.19, 27.11.19, 16.12.19, 18.12.19, 18.12.19, 22.12.19, 04.02.20, 26.04.20, 06.07.20, 16.07.20, 27.07.20, 02.08.20, 31.08.20, 22.09.20, 23.09.20, 12.10.20