מילים ומושגים

ביקורת

בִּיקוֹרֶת קריטיקה, דברים נגד מישהו או משהו

השורש: ב.ק.ר

שם הפועל: לבקר (את) 

משמיעים ביקורת, מותחים ביקורת

שימו לב!

מבקרים בירושלים. עורכים ביקור בירושלים.

מבקרים את ראש הממשלה =

1. מבקרים במשרד או בבית של ראש הממשלה. עורכים ביקור אצל ראש הממשלה. 

2. מותחים ביקורת על ראש הממשלה. אומרים שהוא עשה דבר לא טוב ולא נכון.

 

דוגמאות:

יש לך ביקורת על כל דבר. במקום לבקר – תעשה!

מבקר המדינה מתח ביקורת על המעשים של ראש העיר.

קראנו ביקורת טובה על הסרט והלכנו לראות אותו.

יש ביקורות מצוינות על המסעדה הזו. על המסעדה ההיא יש ביקורת גרועה. לא נלך לשם.

יש לי ביקורת בונה שתעזור לכם לתקן את הטעויות.

הוא מבקר כל דבר שהיא עושה. היא שומעת את הביקורת ולא עונה.

בבית החרושת יש תהליך של ביקורת על כל המוצרים.

מבקר העירייה בודק את כל החשבונות של ראש העיר.

 

הערך ביקורת נמצא בידיעות: 

14.08.1625.10.1608.12.16, 08.01.1710.01.1729.01.17, 30.01.17, 31.01.1701.02.1715.02.1727.06.1717.08.1730.08.1724.09.17, 20.11.1721.11.1724.11.1709.12.17,

15.01.1810.04.1811.04.1809.05.1803.06.1803.06.1804.06.1809.07.18, 03.10.1804.10.1808.10.1810.10.1815.10.1808.11.1815.11.18, 26.11.1820.12.1823.12.18, 27.12.1827.12.18, 30.12.1807.01.1909.01.1910.01.1914.01.1921.01.1922.01.1929.01.19, 13.02.1926.02.1914.03.1926.03.19, 28.07.19, 04.08.19, 05.08.19, 08.08.19, 12.08.19, 04.09.19, 05.09.19, 10.09.19, 12.09.19, 22.09.19, 25.09.19, 29.10.19, 06.11.19, 10.11.19, 21.01.20, 04.02.20, 20.02.20, 26.03.20, 14.05.20, 11.06.20, 11.06.20, 16.06.20, 09.07.20, 31.08.20, 02.09.20, 22.09.20, 20.10.20, 26.10.20, 07.11.20, 08.11.20, 24.11.20, 24.12.20, 27.01.21, 04.02.21, 11.02.21, 18.02.21, 04.05.21, 25.05.21, 25.05.21, 11.08,21, 12.08.21, 01.09.21, 09.09.21, 14.09.21, 29.09.21, 30.09.21, 05.10.21, 11.10.21, 13.10.21, 19.10.21, 21.10.21, 03.11.21, 10.11.21, 11.11.21, 16.11.21, 18.11.21, 08.12.21, 14.12.21, 15.12.21, 19.12.21, 26.12.21, 20.01.22, 02.03.22, 09.03.22, 10.03.22, 14.03.22, 21.03.22, 25.04.22, 24.05.22, 09.06.22, 28.06.22, 13.07.22, 14.07.22, 17.07.22, 17.07.22, 21.07.22, 09.08.22, 19.10.23, 19.10.23, 20.10.23, 02.11.23, 06.11.23, 12.11.23, 14.11.23, 16.11.23, 16.11.23, 04.12.23, 05.12.23, 06.12.23, 06.12.23, 27.12.23, 08.01.24, 09.01.24, 10.01.24, 17.01.24, 23.01.24, 24.01.24, 29.01.24, 03.02.24, 04.02.24, 11.02.24, 19.02.24, 03.03.24, 17.03.24, 17.06.24, 23.06.24