מילים ומושגים

בילה

בִּילָה – עשה דברים נעימים

השורש: ב.ל.ה

שם הפועל: לְבַלוֹת

שם הפעולה: בִּילוּי

ברכה: בילוי נעים!

מבלים עם המשפחה ועם החברים, בקונצרט, בקולנוע, בטיול

 

הערך בילה נמצא בידיעות: 07.05.1709.01.1813.03.1802.15.1809.05.1824.06.1804.11.1818.11.1816.12.18,

13.01.19