פתגמים

בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן

המשמעות:

אל תגמול (תחזיר) רעה למי שעשה לך טובה.

בור: חור גדול באדמה

דוגמה:

עבדתי בחברה הזו שנים רבות. אהבתי מאוד את מקום העבודה שלי. לאחר שפיטרו אותי השתדלתי לא לספר דברים שליליים (נגטיביים) על החברה. בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן.

המקור: במדבר רבה, כ"ב, ד'