פתגמים

בור סוּד שאינו מאבד טיפה

המשמעות:

אדם למדן בעל זיכרון מצוין. הוא זוכר הכול, הוא אינו שוכח דבר ממה שלמד.

הפירוש המילולי:

בור צבוע בסיד שאף טיפת מים מתוכו לא נספגת באדמה אלא נשמרת בתוכו.

בּוֹר – חור באדמה

סִיד – חומר לבן שצובעים בו את הקירות.

מְאַבֵּד – מַפְסִיד, היה לו משהו ועכשיו הדבר איננו.

טִיפָּה – מעט מעט מים, רסיס של מים, מעט

 

דוגמה:

הוא זוכר כל מה שלמד באולפן. הוא בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִיפָּה.

מקור:

נאמר על רבי אליעזר בן הורקנוס (מסכת אבות דף ב' עמוד ח').