מילים ומושגים

בועה

בּוּעָה – כיס מלא אוויר או גז, שלפוחית בכור

רבים: בּוּעוֹת

בועת סבון

בועת נדל"ן  -מחירים גבוהים מדי ולא ריאליים של דירות ובתים

חי בתוך בועה – אדם שאינו מחובר לאנשים אחדים

 

הערך בועה נמצא בידיעות: 05.12.1705.06.18