מילים ומושגים

בדיעבד

בְּדִיעֲבַד – שלאחר מעשה

ההפך: מִלכַתחילה, מראש

דוגמאות:

משלמים מֵראש או בְּדִיעֲבַד?

יש דברים שקשה לדעת מֵראש. יודעים ומבינים אותם רק בְּדיעֲבַד.

בדיעבד, אני מצטער על ההחלטה ההיא. היום הייתי מחליט אחרת.

 

הערך בדיעבד נמצא בידיעות: 29.07.22