מילים ומושגים

אתגר

אֶתְגָר – רצון להשיג דבר שקשה מאוד להשיגו יש להתאמץ כדי להשיגו, challenge

שם תואר: אֶתְגָרִי

ספורט אֶתְגָרִי

עבר בבניין פיעל: אִתְגֵר – גרם למישהו לרצות להשיג דבר קשה להשגה, הציב למשהו אתגר

שם תואר: מְאַתְגֵר

משימה מְאַתְגֶרֶת

שירות צבאי מְאַתְגֵר

 

 

הערך אתגר נמצא בידיעות:

 31.10.1703.06.1825.10.18, 08.12.19, 31.12.19, 17.03.20, 17.03.20, 07.01.21, 13.06.21, 14.06.21, 06.12.21, 15.03.22, 14.06.22, 14.06.22, 10.07.22, 10.08.22, 07.01.24, 11.01.24, 18.01.24, 27.01.24, 14.02.24, 01.04.24, 30.05.24