מילים ומושגים

ארכה

אַרְכָּה – קבלת זמן נוסף, דחייה למועד מאוחר יותר

השורש: א.ר.ך

שם תואר: אָרוֹך

שם עצם: אוֹרֶך

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַאֲרִיך

שם הפעולה בבניין התפעל: לְהִתְאָרֵך

עבר בבניין הופעל: הוֹאֲרַך

 

הערך ארכה נמצא בידיעות: 14.05.1930.05.19