מילים ומושגים

אקרן

אֶקרָן – מסך הקולנוע,  screen

רבים: אֶקרָנִים

השורש: ק.ר.ן

דוגמאות:

באולם הקולנוע מקרינים סרט על האֶקרָן. אפשר לומר גם: באולם הקולנוע מקרינים סרט על המָסָך.

בעיתון כותבים מתי יצא הסרט לאקרנים.

בקניון יש חמישה אולמות קולנוע ומקרינים בהם חמישה סרטים שונים.

ראיתי על מִרקַע הטלוויזיה ועל צַג המחשב תמונות יפות מתוך הסרט.

 

הערך אקרן נמצא בידיעות: 04.09.1722.07.19, 01.08.19, 11.02.24