מילים ומושגים

אציל

אָצִיל – בעל מעמד חברתי גבוה

אדם אָצִיל, אישה אֲצִילָה – אנשים שכולם מוקירים אותם בזכות אישיותם

אֲצוּלָה – מעמד האצילים, המעמד הגבוה ביותר בחברה

 

 

הערך אציל נמצא בידיעות: 18.12.1805.06.19