מילים ומושגים

אף על פי

אַף עַל פִּי שֶ…– אף כי, למרות, גם אם, אף על פי כן, על אף

דוגמאות:

הם יצאו לטיול אף על פי שירד גשם.

הם יצאו לטיול על אף שירד גשם.

הם יצאו לטיול על אף הגשם.

הם יצאו לטיול למרות הגשם.

ירד גשם – הם יצאו לטיול אף על פי כן.

 

הערך אף על פי נמצא בידיעות: 10.11.1602.01.1711.09.1716.10.1709.05.1804.07.1813.11.1803.12.1817.06.19, 27.10.19, 06.01.20, 09.09.20, 02.02.21, 13.05.21, 28.03.22, 21.11.23, 24.12.23, 12.07.24