מילים ומושגים

אספקה

אַספָּקָה – הֲבָאָה של מזון או ציוד

השורש: ס.פ.ק

 שם הפועל: לְסַפֵּק

 

דוגמאות:

בגלל הגשמים והקור אין אספקה של ירקות טריים לחנויות.

מחר יחדשו את אספקת החלב.

 

הערך אספקה נמצא בידיעות: 08.09.16, 12.01.1712.06.1720.07.1717.09.1720.11.1701.02.1811.03.18

06.06.1811.10.1808.11.1824.02.19, 17.06.19, 03.12.19, 17.03.20, 24.03.20