מילים ומושגים

אנוש

אָנוּש – קשה מאוד מאוד, קריטי

תואר הפועל: אֲנוּשוֹת

דוגמאות:

בתאונה נפצעו חמישה אנשים: אחד מהם פצוע אנוש, שניים פצועים קל, אחד פצוע בינוני ואדם אחד פצוע קשה.

הוא נפצע אֲנוּשוֹת במלחמה ונפטר מפצעיו.

הוא נפצע באוֹרַח אנוש.

 

הערך אנוש נמצא בידיעות:  12.12.1604.01.1718.01.1715.06.1723.07.1724.07.1710.01.1814.01.18,  17.01.18,

08.03.1827.05.1801.07.1801.08.1818.03.1919.03.1907.05.19, 29.07.19, 07.08.19, 17.06.20, 17.06.20, 21.07.20, 29.04.21, 03.05.21, 06.05.21, 07.06.21, 21.06.21, 12.07.22, 06.11.23, 30.11.23, 18.04.24, 04.07.24