מילים ומושגים

אמת

אֱמֶת – דבר נכון. ההפך מ: שֶקֶר

רבים: אֲמִיתוֹת

שם פועל: לְאַמֵת – לבדוק אם הדבר נכון

שם תואר: אֲמִיתִי

תואר הפועל: בֶּאֱמֶת

 

שלום אמת, חברות אמת, אמת לַאֲמִיתָה

 

הערך אמת נמצא בידיעות: 21.12.1611.12.1728.01.1808.02.1818.02.1812.03.1819.06.1824.11.18,

 08.01.1922.01.1901.04.1929.05.19, 08.12.19, 03.03.20, 03.11.20