מילים ומושגים

אמון

אֵמוּן – תחושה של ביטחון במישהו

השורש: א.מ.ן

שם הפועל: לְהַאֲמִין

שם עצם: אֱמוּנָה

שם תואר: אָמִין

נותנים אמון במישהו.

מַביעים אמון או אי אמון במישהו.

מַביעים אמון או אי אמון בממשלה.

מֵפֵרים אמון שמישהו נתן בך.

מצהירים אֱמוּנִים למדינה. 

נשבעים אֱמוּנִים לצה"ל.

הוא אדם אמין. את יכולה לסמוך עליו בעיניים עצומות.

הֲפָרַת אֱמוּנִים: עובד ציבור, המנצל את תפקידו וסמכויותיו על מנת לקבל טובות הנאה, מבצע עבירה של מרמה והפרת אמונים. 

הערך אמון נמצא בידיעות:

 29.03.1714.02.1813.03.1813.03.1823.05.1806.11.18, 12.12.1813.12.1824.12.1816.01.19,

17.01.1928.01.1901.04.1930.04.1901.05.1906.06.19, 09.09.19, 03.10.19, 31.10.19, 11.11.19, 22.12.19, 17.03.20, 17.03.20, 24.05.20, 25.05.20, 17.09.20, 08.11.20, 12.01.21, 27.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 06.04.21, 07.04.21, 07.04.21, 20.04.21, 05.05.21, 02.06.21, 17.06.21, 30.06.21, 07.07.21, 08.07.21, 09.02.22, 23.02.22, 20.07.22, 25.10.23, 25.12.23, 27.01.24, 20.03.24, 06.06.24, 07.07.24