מילים ומושגים

אכף

אָכַף – דאג שאנשים יקיימו את החוק

שם הפועל: לֶאֱכוֹף

שם הפעולה: אֲכִיפָה

 

 

דוגמאות:

המשטרה פועלת בנושאי אֲכִיפָה וענישה.

ברעננה הגבירו לאחרונה את אֲכִיפַת חוקי החנייה.

קשה מאוד לֶאֱכוֹף על נהגי אופנועים את חוקי העקיפה. הם עוקפים כמו מטורפים.

 

הערך אכף נמצא בידיעות: 31.05.162.11.1618.12.1617.01.1704.06.1716.10.1714.01.1828.01.1829.04.18,

29.05.1808.01.1924.02.19