פתגמים

אין תוֹכוֹ כְּבָרוֹ

המשמעות:

הוא אדם אחר בפנים ואדם אחר בחוץ. הוא אדם צבוע – היפורקריט.

תוֹך – פנים

בַּר – חוץ

במקורת:

ברכות כ"ח: …היה רבן גמליאל מכריז ואומר: כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש.

פתגמים נוספים המביעים את הרעיון:

פיו ולבו אינם שווים

אחד בפה ואחד בלב