פתגמים

אין הנַחְתוֹם מֵעִיד על עִיסָתוֹ

המשמעות:

הפירוש המילולי: האופה לא אוביקטיבי בעניין הבצק שהוא מכין.

המשמעות:

אדם לא יכול להיות אוביקטיבי לגבי הדברים שהוא יוצר. אחרים צריכים לומר מה דעתם.

נַחְתוֹם – אופה שאופה לחם

עִיסָה – החומר שממנו עושים את הבצק

מֵעִיד – מספר מה ראה ומה היה