פתגמים

אין אדם נתפס בשעת צערו

המשמעות:

כשאדם נמצא בצער או בסערת רגשות, אין להאשים או לשפוט אותו על מה שעשה או על מה שאמר, אפשר להבין אותו ולסלוח לו.

דוגמה:

לא נפגעתי מהדברים שאמרת לי כי אני יודעת שאת עוברת ימים קשים. אֵין אָדָם נִתְפָּּס בִּשְׁעַת צַעֲרוֹ.

המקור:

בבא בתרא ט"ז