מילים ומושגים

אימץ

אִימֵץ – קיבל ילד כדי להיות הורה חוקי שלו, קיבל רעיון או דרך פעולה

השורש: א.מ.ץ

שם הפועל: לְאַמֵץ

שם הפעולה: אִימוּץ

הפועל בבניין פועל: אוּמַץ

שם תואר: מְאוּמָץ

מְאַמצים ילד

מְאַמצים רעיון

מְאַמצים דרך

ילד מְאוּמָץ – ילד שגדל אצל הורים לא ביולוגיים שמאמצים אותו כבן

 

הערך אימץ נמצא בידיעות: 30.10.1624.11.1730.12.18, 20.01.20, 19.04.20, 17.12.21, 13.03.24, 01.04.24