מילים ומושגים

אילו

אִילוּ, לוּ – אם לא (מילת תנאי בטל)

אִילוּלֵא –  אילו לא

אִלְמָלֵא –  אילו לא

לוּלֵא –  אילו לא

כל מילות התנאי האלה מתייחסות לאירועים שקרו או לא קרו בעבר. אלה מילות תנאי בטל (שאינו יכול להתקיים).

אם – מילת תנאי קיים. תנאי שעשוי להתקיים בדרך כלל או בעתיד.

אם לומדים – מצליחים.

אם תלמד – תצליח.

 

אילו למדת – היית מצליח (לא למדת ולכן לא הצלחת).

אילו באת למסיבה – היית פוגש אותי (לא באת ולכן לא פגשת).

 

אילולא למדת – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

אילולא באת למסיבה – לא היינו נפגשים (באת ונפגשנו).

 

אלמלא למדת – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

אלמלא באת למסיבה – לא היינו נפגשים (באת ונפגשת).

 

לולא למדת  – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

לולא באת במסיבה – לא היינו נפגשים (באת ולכן נפגשנו).

 

הערך אילו נמצא בידיעות: 15.10.1711.03.19, 06.12.20