מילים ומושגים

אחוז החסימה

אֲחוּז הַחֲסִימָה

אחוז חסימה הוא שיעור (מספר, גודל, אחוז) הקולות הקטן ביותר הדרוש כדי לקבל ייִצוּג בכנסת.

אחוז החסימה הנהוג בישראל בבחירות לכנסת השתנה כמה פעמים, על פי החלטת הכנסת.

משנת 2004 היה אחוז החסימה 2% מכלל הקולות הכשרים שנמנו (שנספרו) בבחירות. זאת אומרת, שמפלגה הייתה צריכה להשיג מעל ל-2% מכלל הקולות הכשרים, כדי להיכנס לכנסת.

בכנסת ה-18 אחוז החסימה היה 67,470 קולות.

בחודש מרץ 2014 החליטה הכנסת להעלות את אחוז החסימה.

החל מהבחירות לכנסת ה-20 אחוז החסימה: 3.25%.

 

הערך אחוז החסימה נמצא בידיעות: 04.04.1904.04.1912.04.19, 22.09.19, 05.01.21, 15.03.21