מילים ומושגים

אזעקה

אַזעָקָה  – ALARM

אַזְעָקַת אֱמֶת

אַזְעָקַת שָוְוא – לא אזעקת אמת אלא תרגיל או טעות

מזעיקים עזרה בִּשעת סכנה.

 

דוגמאות:

כאשר הגנבים נכנסו לבית האזעקה פעלה והם נבהלו מהרעש וּברחו.

יש לך אזעקה במכונית?

כאשר יש סכנה של טיל נשמעת צפירת אזעקה.

התושבים בדָרום חיים כבר שנים תחת אזעקות 'צבע אדום'.

ברדיו אומרים לפני תרגיל התגוננות של כוחות הביטחון: במקרה של אזעקת אמת תישָמע צפירה עולה ויורדת.

 

הערך אזעקה נמצא בידיעות: 

18.09.1620.09.1620.12.1607.02.1729.08.1711.09.1702.11.1705.12.17, 17.01.18, 18.02.18, 12.03.18, 26.03.1810.05.1829.05.1830.05.1818.06.1819.06.1812.07.18,

 16.10.1813.11.18,

25.03.1905.05.1920.05.1916.06.1916.06.19, 12.09.19, 28.10.19, 07.11.19, 19.11.19, 28.11.19, 05.07.20, 06.07.20, 30.07.20, 16.09.20, 11.04.21 , 12.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 20.07.21, 05.08.21, 12.10.21, 20.10.21, 07.02.22, 09.02.22, 29.03.22, 10.05.22, 02.06.22, 12.06.22, 14.06.22, 19.06.22, 14.10.23, 01.11.23, 05.11.23, 23.11.23, 01.12.23, 18.12.23, 22.02.24, 13.03.24, 14.04.24, 27.05.24