מילים ומושגים

אזור

אֵזוֹר – חלק משטח, חלק מהעולם

רבים: אֱזוֹרִים, וגם: אֲזוֹרִים

סמיכות: אֵזוֹר-

            אֱזוֹרֵי- , וגם אֲזוֹרֵי-

שם תואר: אֱזוֹרִי, וגם אֲזוֹרִי

 

דוגמאות:

מחר יהיה חם בכל האֲזורים, ובמיוחד בַּאֲזורי ההרים.

היום יורד גשם בכל אֲזורי הארץ, גם באֵזור הדרום.

הם פתחו מסעדה באֵזור התעשייה.

ירושלים –  אֵזור חיוג 02.

הוא עובד במועצה האֲזורית לב השרון.

השוטרים הִגיעו לאֵזור.

צה"ל סגר את האֵזור.

אנחנו חיים באֵזור המזרח התיכון.  

 

הערך אזור נמצא בידיעות: 

18.09.1627.10.1625.01.1726.01.1707.02.1716.03.17,

22.03.1729.03.1729.03.1727.04.1717.07.1725.07.1706.08.1704.09.17

04.09.1706.09.17, 07.09.1717.09.1705.11.1719.11.1719.11.1711.12.1709.01.1821.01.18

28.01.1829.01.1830.01.1813.02.1813.03.1816.04.1816.04.1806.05.1809.05.1813.05.1817.05.18

22.05.1831.05.1831.05.18,

19.06.1802.07.1805.07.1808.07.1808.07.1807.08.1803.10.1803.10.18,

 08.10.1818.10.1822.10.1811.11.18,

13.11.1824.11.1829.11.1820.12.1807.01.1928.01.1931.01.1931.01.19

03.02.1906.03.1922.03.1925.03.19

28.03.1930.05.1916.06.1916.06.1917.06.1902.07.1911.07.1918.07.19

18.07.19, 01.09.19, 12.09.19, 15.09.19, 25.09.19, 28.10.19, 12.11.19, 14.11.19, 28.11.19, 04.12.19, 04.12.19, 10.12.19, 19.12.19, 08.01.20, 09.01.20, 15.01.20, 28.01.20, 06.02.20, 19.05.20, 02.06.20, 16.06.20, 28.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 02.09.20, 11.10.20, 27.10.20, 29.11.20, 02.12.20, 14.01.21, 12.04.21, 22.04.21, 27.04.21, 28.04.21, 09.05.21, 25.05.21, 08.06.21, 10.06.21, 17.06.21, 27.06.21, 29.06.21, 08.07.21, 11.07.21, 15.07.21, 22.07.21, 05.08.21, 11.08.21, 13.09.21, 20.10.21, 14.12.21, 20.12.21, 11.01.22, 30.01.22, 15.02.22, 17.02.22, 15.03.22, 29.03.22, 03.04.22, 17.05.22, 26.05.22, 29.05.22, 08.06.22, 22.06.22, 26.06.22, 06.07.22, 10.07.22, 17.07.22, 21.07.22, 27.07.22, 02.08.22, 04.08.22, 08.08.22, 09.08.22, 09.08.22, 15.10.23, 19.10.23, 25.10.23, 01.11.23, 06.11.23, 25.12.24, 09.01.24, 10.01.24, 11.01.24, 07.02.24, 12.02.24, 27.02.24, 11.03.24, 10.04.24, 01.25.24, 03.06.24