מילים ומושגים

אור

אור (ז') – קרניים היוצאות ממקור אור, מהשמש

רבים: אורות

אור השמש, אור החשמל, אור הנר

השורש: א.ו.ר

שם הפועל: לְהָאִיר

שם הפעולה: הֶאָרָה

עבר בבניין הופעל: הוּאַר

שם תואר: מֵאִיר, מוּאָר

אור אדום, אור ירוק

ביטוי:

יש אור בקצה המנהרה

 

הערך אור נמצא בידיעות: 06.08.1812.08.1803.09.1801.11.18, 29.11.1803.12.1818.12.1818.12.1814.01.1915.05.19, 03.10.19, 31.10.19, 06.08.20, 10.11.20, 10.12.20, 01.11.21, 09.11.21, 02.12.21, 02.03.22, 23.03.22