מילים ומושגים

אופן

אוֹפֶן – דרך או שיטה לעשות דבר

באופן דחוף, באופן מיידי, באופן יסודי, באופן רציני, באופן תקין, באופן חוקי

באופן רגיל, באופן קבוע, באופן פתאומי, באופן חד פעמי, באופן מסודר, באופן יוצא מן הכלל, באופן יוצא מגֶדֶר הרגיל

בכל אופן = בכל דרך

בשוּם אופן!  בשום פנים ואופן! = באף דרך לא! בשום דרך לא!

 

הערך אופן נמצא בידיעות:

 30.10.1617.11.1605.12.1618.12.1616.01.1723.01.1712.02.1706.09.17,

 29.10.17,

10.11.1724.11.1714.01.1818.01.1830.01.1830.01.1831.05.1822.06.18

23.10.1816.12.1824.01.19

28.01.1928.02.1922.03.1924.06.1901.07.1910.07.19, 05.12.19, 18.12.19, 22.12.19, 19.01.20, 04.02.19, 09.02.2018.02.20, 08.03.20, 16.04.20, 29.06.20, 13.07.20, 10.09.20, 17.09.20, 30.09.20, 12.11.20, 23.11.20, 03.01.21, 25.01.21, 27.01.21, 27.01.21, 07.02.21, 10.02.21, 10.02.21, 03.03.21, 18.03.21, 25.04.21, 09.06.21, 21.06.21, 28.07.21, 09.08.21, 04.10.21, 14.10.21, 14.10.21, 15.11.21, 23.11.21, 26.01.22, 27.01.22, 23.02.22, 28.07.22, 10.08.22, 25.10.23, 01.11.23, 14.11.23, 01.01.24, 20.05.24, 23.05.24, 27.06.24, 03.07.24