מילים ומושגים

אווירה

אֲווִירָה  – אטמוספירה, מצב הרוח הכללי במקום

אווירה טובה, אווירה נעימה, אווירה חמה, אווירה קשה, אווירה מתוחה, אווירה רגועה

יוצרים אווירה, משנים אווירה, מחליפים אווירה, מרגיעים אווירה.

 

הערך אווירה נמצא בידיעות:

22.09.1605.11.1705.06.18, 07.11.19, 22.12.1, 17.06.21, 10.08.22