מילים ומושגים

אווירה

אֲווִירָה  אטמוספירה, מצב הרוח הכללי במקום

אווירה טובה, אווירה נעימה, אווירה חמה, אווירה קשה, אווירה מתוחה, אווירה רגועה

יוצרים אווירה, משנים אווירה, מחליפים אווירה, מרגיעים אווירה.

 

הערך אווירה נמצא בידיעות: 22.09.1605.11.1705.06.18, 07.11.19, 22.12.1, 17.06.21