מילים ומושגים

אבהות

אבהוּת מעמדו ומצבו של האב, הקשר של האב לילדיו

בדיקת אבהוּת – בדיקה שבודקת מי האב של הילד

שם תואר: אבהִי

 

וכך גם:

הוֹרוּת, אִימָהוּת

שמות תואר: הוֹרִי, אִימָהִי

 

הערך אבהות נמצא בידיעות: 21.06.16