Browsing Category

תחזית מזג האוויר

05.02.19

היום:

ברוב אֲזוֹרֵי הארץ ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. לקראת ערב יֵיעָשֶׂה אָבִיךתָחוּל עֲלייה בטמפרטורות. יהיה חם מהרגיל לעוֹנָה ויבש.

מחר:

מְעוּנָן. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת. יִיתָכן גשם מקומי. יוסיף לשרור אובך. לקראת ערב הגשם יתחזק בְּהַדְרָגָה וילווה בסוּפוֹת רְעָמִים ובָרָד.

04.02.19

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל וייעשה יבש. בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות ויִיתָכֵן אוֹבֶך.

מחר:

תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל. יוסיף להיות יבש. ברוב אֲזוֹרֵי הארץ ינשבו רוחות מזרחיות חזקות ויהיה אביך.

03.02.19

היום:

נָאֶה. תָחוּל עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

מחר:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תחול עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל. בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות ויִיתָכֵן אוֹבֶך.

31.01.19

היום:

נָאֶה עד מְעוּנָן חֶלְקִית, תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. בצפון יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל.

שבת:

מעונן חלקית עד בָּהִיר, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות.

30.01.19

היום:

נָאֶה עם עלייה קלה נוֹסֶפֶת של הטמפרטורות. בבוקר ינשבו בצפון רוחות מזרחיות חזקות. בְּמַהֲלַך היום יתחזקו הרוחות הדרומיות מערביות בדרום ויִיתָכֵן שם אוֹבֶך קל.

מחר:

נאה עד מְעוּנָן חֶלְקִית, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות.

29.01.19

היום:

נָאֶה עד מְעוּנָן חֶלְקִית ותָחוּל עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעוֹנָה. עד הצהריים עֲדַיִין יִיתָכֵן גשם מקומי בצפון ובמרכז.

מחר:

נאה עם עלייה קלה נוֹסֶפֶת של הטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז.

28.01.19

היום:

גשם מִידי פַּעַם מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת בצפון ובמרכז. בחרמון יֵרד שֶלֶג. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל בעוֹנָה. חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. חשש קל מֵהֲצָפוֹת במישור החוף. בדרום יִיתָכֵן אוֹבֶך.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בבוקר בצפון ייתכן טִפְטוּף.

27.01.19

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִיתתָחוּל ירידה של הטמפרטורות והן יהיו רגילות בעוֹנָהעֲדַיִין יִיתָכְנו מִמטָרִים מקומיים בדרום הערבה, דרום הנגב ואילת.

מחר:

גשם מִידי פַּעַם מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת בעיקר בצפון ובמרכז. בחרמון יֵרד שֶלֶג. תחול ירידה נִיכרת בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל בעונה. חֲשָש קל משִיטְפוֹנוֹת בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. חשש קל מֵהֲצָפוֹת במישור החוף. בדרום ייתכן אוֹבֶך.

24.01.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עֲלִייָה נִיכרת בטמפרטורות והן יֵיעָשׂוּ גבוהות מהרגיל בעוֹנָה. בשעות הבוקר יְנשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון. בְּמַהֲלַך היום יתחזקו הרוחות בדרום וייעשה שם אָבִיך. יִיתָכֵן אובך גם במרכז.

מחר:

נָאֶה ותחול ירידה בטמפרטורות. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

שבת:

נאה ותחול עלייה בטמפרטורות, שיֵיעָשו גבוהות מהרגיל לעונה. משעות הערב יִיתָכנו גשמים מקומיים בדרום.

23.01.19

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִיתתָחוּל עלייה קלה של הטמפרטורות. משעות הערב יחלו לנשב רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

מחר:

מעונן חלקית. תחול עלייה נִיכרת בטמפרטורות והן ייעשו גבוהות מהרגיל בעוֹנָה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון. בְּמַהֲלַך היום יתחזקו הרוחות בדרום וייעשה שם אָבִיך. יִיתָכֵן אובך גם במרכז.