Browsing Category

תחזית מזג האוויר

04.12.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עם ירידה בטמפרטורות. בצפון צְפוּיִים מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. במישור החוף יִיתָכֵן גשם מקומי.

מחר:

ממטרים מקומיים יֵרדו במישור החוף הצפוני. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

03.12.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעוֹנָה. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

מחר:

מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. בצפון צְפוּיִים מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. במישור החוף יִיתָכֵן גשם מקומי.

02.12.18

היום:

מְעוּנָן. תָחוּל עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר. עד שעות הצהריים בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

 

29.11.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. משעות אחה"צ יִיתָכֵן גשם מקומי בדרום  ובמזרח.

מחר:

מעונן חלקית. תָחוּל ירידה בטמפרטורות. בצפון צָפוּי גשם מקומי וייתכן גשם מקומי במישור החוף. ייתכנו סוּפוֹת רְעָמִים יְחִידוֹת.

שבת:

בצפון הארץ ובמישור החוף צפוי גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים יחידות. ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. משעות הצהריים המִשְקָעִים יתמעטו בְּהַדְרָגָה.

28.11.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תָחוּל עֲלִייָה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יֵיעָשׂוּ גבוהות מהרגיל בעוֹנָה בעיקר בהרים. בשעות הבוקר יְנַשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

מחר:

מעונן. ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. בשעות הבוקר יְנשבו רוחות מזרחיות עֵרות בהרי הצפון.

27.11.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִיתתָחוּל עֲלִייָה קלה בטמפרטורות. יִיתָכֵן גשם מקומי קל.

מחר:

מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יֵיעָשׂוּ גבוהות מהרגיל בעוֹנָה. בשעות הבוקר יְנשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

 

22.11.18

היום:

צְפוּיִים מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בנחלי הדרום והמזרח חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת. תָחוּל ירידה בטמפרטורות.

מחר:

גשמים לִפְרָקִים מלווים בסופות רעמים יֵרדו ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בנחלי הדרום והמזרח חשש משיטפונות. חשש להֲצָפוֹת בערי החוף. תחול ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

שבת:

בבוקר יוסיפו לרדת גשמים מִידי פַּעַם מלווים בסופות רעמים יחידות ברוב אזורי הארץ. בנחלי הדרום והמזרח חשש לשיטפונות. בְּמַהֲלַך היום הגשמים יתמעטו. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

21.11.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִיתתָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות. בלילה צְפוּיִים לרדת גשמים מקומיים.

מחר:

ברוב אֲזוֹרֵי הארץ צפויים מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. בנחלי הדרום והמזרח חֲשָש שִיטְפוֹנוֹת. תחול ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

image_print