Browsing Category

תחזית מזג האוויר

25.06.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. תָחוּל עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעוֹנָה.

שבת:

מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

18.06.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה נוֹסֶפֶת של הטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל. יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל בצפון.

שבת:

מעונן חלקית. עד הצהריים ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון.