Browsing Category

תחזית מזג האוויר

12.05.19

היום:

הטמפרטורות יוסיפו לעלות ויהיו גבוהות מהרגיל בעוֹנָה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות עֵרוֹת לאורך מישור החוף.

מחר:

בָּהִיר עם התחממות נוספת. ייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי. בשעות אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

08.05.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעוֹנָה. יִיתָכֵן טִפְטוּף בבוקר.

מחר, יום העצמאות:

מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן טפטוף.

שישי:

מעונן חלקית עד בָּהִיר. הטמפרטורות יעלו במקצת.

שבת:

התחממות נוספת וטמפרטורות רגילות בעונה.

07.05.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל ירידה מַשְמָעוּתִית בטמפרטורות והן ייעשו נמוכות מהרגיל בעוֹנָהיִיתָכֵן טִפְטוּף.

מחר:

מעונן חלקית עד בָּהִיר. תחול ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

06.05.19

היום:

מְעוּנָן. תָחוּל עלייה נִיכרת נוֹסֶפֶת בטמפרטורות וייעשה שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. יִיתָכֵן טִפְטוּף ואוֹבֶך. בשעות אחה"צ והערב ייכנס אוויר קריר יותר ולַח והרוחות יתחזקו.

מחר:

מעונן חלקית. תחול ירידה מַשְמָעוּתִית בטמפרטורות והן ייעשו נמוכות מהרגיל בעוֹנָה. ייתכן טפטוף.

05.05.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה ניכרת נוֹסֶפֶת בטמפרטורות וייעשה שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. יִיתָכֵן טִפְטוּף ואוֹבֶך.

02.05.19

היום:

ברוב אֲזוֹרֵי הארץ חם מהרגיל עד שְרָבִי. מְעוּנָן חֶלְקִיתיִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל. משעות הצהריים ייתכן אוֹבֶך.

מחר:

מעונן חלקית. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות ועלייה בלַחוּת. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. בצפון ייתכן גשם מקומי קל.

שבת:

נָאֶה עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר ויישארו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

01.05.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות עֵרוֹת לאורך החוף.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. יִיתָכֵן אוֹבֶך, בעיקר בדרום.

30.04.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב הטמפרטורות יֵרדו והלַחוּת תעלה. הטמפרטורות יהיו עֲדַיִין גבוהות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית עד בָּהִיר. תָחוּל עלייה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי.

29.04.19

היום:

נָאֶה. תָחוּל עלייה בטמפרטורות וירידה בלַחוּת. ייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי ברוב האֱזוֹרִיםיִיתָכֵן אוֹבֶך.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית. במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב הטמפרטורות יֵרדו והלחות תעלה. הטמפרטורות יהיו עֲדַיִין  גבוהות מהרגיל לעוֹנָה.