Browsing Category

תחזית מזג האוויר

13.02.20

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִיתתָחוּל עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית. בהרי הצפון ינשבו רוחות חזקות. במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

שבת:

בהיר עד מעונן חלקית. בְּמַהֲלַך הבוקר יוסיפו לנשב רוחות חזקות בהרי הצפון. בהרים ובצפון תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל.

 

12.02.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. עד שעות הצהרים יוסיף לרדת גשם מקומי בצפון. במרכז הארץ ובדרום תָחוּל עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

מחר:

בָּהִיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעוֹנָה.

 

11.02.20

היום:

מְעוּנָן בדרך כלל, משעות הצהריים צָפוּי גשם מקומי בצפון ובמרכז. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות קר מהרגיל.

מחר:

מעונן חלקית, גשמים מקומיים יוסיפו לרדת בצפון ויִיפָּסְקו בְּהַדְרָגָה משעות אחר הצהריים. בעיקר במרכז ובדרום תחול עלייה נִיכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעוֹנָה.

 

10.02.20

היום:

מְעוּנָן ויוסיף להיות קר במיוחד. מהצפון ועד לנגב עֲדַיִין צְפוּיִים טִפְטוּפים עד גשמים מקומיים קלים. בפִּּסְגוֹת הרי הצפון והמרכז עדיין יִיתָכֵן שֶלֶג קל. בלילה חֲשָש חמור מקָרָה במקומות המוּעָדִים.

מחר:

יוסיף להיות מעונן בדרך כלל. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות קר מהרגיל. בְּמַהֲלַך היום צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז.

 

09.02.20

היום:

גשמים מקומיים, ברובם קלים, צְפוּיִים לרדת בעיקר במרכז ובדרום. תָחוּל ירידה בטמפרטורות ויהיה קר במיוחד. יִיתָכֵן שֶלֶג קל בפִּּסְגוֹת הרי הצפון והמרכז.

מחר:

מְעוּנָן ויוסיף להיות קר במיוחד. מהצפון ועד לנגב צפוי גשם מקומי קל. בפסגות הגבוהות של הרי הצפון ייתכן שלג קל. בלילה חֲשָש חמור לקָרָה.

 

06.02.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר, תָחוּל עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל. ייתכן אוֹבֶך. בלילה צְפוּיִים גשמים ברובם קלים.

מחר:

צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. ינשבו רוחות חזקות ובדרום צפוי אובך. ירידה מַשְמָעוּתִית בטמפרטורות. משעות הצהריים הגשמים ייפסקו בְּהַדְרָגָה במרכז. בלילה צפוי גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים. חֲשָש מִשִיטְפוֹנוֹתיִיתָכֵן שֶלֶג בפְּּסָגוֹת הגבוהות של הרי הצפון.

שבת:

גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים ובָּרָד בצפון ובמרכז. ינשבו רוחות חזקות מאוד ובדרום עֲדַיִין צפוי אובך. קר מהרגיל. בפסגות הרי הצפון צפוי שלג, שלג ייתכן גם בפסגות הגבוהות של הרי המרכז. קַייָם חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

 

05.02.20

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל. בלילה צְפוּיִים גשמים ברובם קלים.

 

 

04.02.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. בצפון ובמישור החוף יִיתָכֵן גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר.

מחר:

בָּהִיר בדרך כלל. תָחוּל עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל.