23.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. במישור החוף ובשפלה תָחוּל ירידה בטמפרטורות. עֲדַיִין חם מהרגיל לעוֹנָה. בדרום יִיתָכֵן אוֹבֶך.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. ייתכן אובך בדרום.
22.10.18

היום:

מְעוּנָן. תָחוּל עֲלִייָה נִיכרת בטמפרטורות ויֵיעָשֶׂה חם מהרגיל עד שְרָבִי. לקראת לילה יִיתָכֵן גשם מקומי מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. במישור החוף ובשפלה הטמפרטורות יֵרדו במקצת והלַחוּת תעלה. חם מהרגיל בעוֹנָה. עֲדַיִין ייתכן גשם מקומי.
21.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד נָאֶה. יִיתָכֵן גשם מקומי בעיקר בצפון.

מחר:

מעונן. תָחוּל עֲלִייָה נִיכרת בטמפרטורות ויֵיעָשֶׂה חם מהרגיל. ייתכן טִפְטוּף עד גשם קל.
18.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּרבְּמַהֲלַך הבוקר יִיתָכֵן גשם מקומי לאורך מישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרי הצפון והמרכז.

מחר:

מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

שבת:

בָּהִיר עד מעונן חלקית. בצפון ייתכן גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
17.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. עֲדַיִין יִיתָכֵן גשם מקומי, ברובו קל, בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות ללא שינוי נִיכָּר.

מחר:

מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עדיין ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
16.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. יִיתָכֵן גשם מקומי, ברובו קל, בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות ללא שינוי נִיכָּר.

מחר:

מעונן חלקית. עֲדַיִין ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
15.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. הטמפרטורות ללא שינוי נִיכָּר. בשעות הבוקר יִיתָכְנו טִפְטוּפים לאורך מישור החוף.

מחר:

מעונן חלקית. ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
14.10.18

היום ומחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית. הטמפרטורות ללא שינוי נִיכָּר.

 
11.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. ללא שינוי של ממש בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף.

שבת:

מעונן חלקית. ללא שינוי של ממש בטמפרטורות.
10.10.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בבוקר יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף.  הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית. בצפון ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בבוקר. הטמפרטורות ללא שינוי נִיכָּר.