Browsing Category

תחזית מזג האוויר

21.05.19

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות. בפנים הארץ ובהרים יהיה חם מהרגיל עד שְרָבִי.

מחר:

תחול עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האֱזוֹרִים.

20.05.19

היום:

נָאֶה עם עֲלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות. בפנים הארץ ובהרים יהיה חם מהרגיל עד שְרָבִי. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף.

16.05.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִיתיוסיף להיות חם מהרגיל עד שְרָבִי.

מחר:

מעונן חלקית. תָחוּל עלייה בטמפרטורות. יהיה שרבי ברוב האֱזוֹרִים. בדרום יִיתָכֵן אוֹבֶך.

שבת:

נָאֶה. תחול ירידה נִיכרת בטמפרטורות ועלייה בלַחוּת. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעוֹנָה.

14.05.19

היום:

בָּהִיר. תָחוּל עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות ויהיה שְרָבִי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות עֵרוֹת לאורך מישור החוף.

מחר:

בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במישור החוף הטמפרטורות יֵרדו במקצת.

13.05.19

היום:

בָּהִיר עם התחממות נוֹסֶפֶת. ייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי. בשעות אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות עֵרוֹת לאורך מישור החוף.

מחר:

בהיר. תָחוּל עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

12.05.19

היום:

הטמפרטורות יוסיפו לעלות ויהיו גבוהות מהרגיל בעוֹנָה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות עֵרוֹת לאורך מישור החוף.

מחר:

בָּהִיר עם התחממות נוספת. ייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי. בשעות אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

08.05.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעוֹנָה. יִיתָכֵן טִפְטוּף בבוקר.

מחר, יום העצמאות:

מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן טפטוף.

שישי:

מעונן חלקית עד בָּהִיר. הטמפרטורות יעלו במקצת.

שבת:

התחממות נוספת וטמפרטורות רגילות בעונה.