Browsing Category

תחזית מזג האוויר

14.02.19

היום:

גשם מקומי יֵרד בעיקר בצפון הארץ ויִיתָכְנו סוּפוֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת. הרוחות יתחזקו. במרכז ובדרום ייתכן אוֹבֶך. בחרמון יֵרד שֶלֶג. בלילה הגשמים יתחזקו ויִתְפַּשְטו לאורך מישור החוף. בפְּּסָגוֹת הגבוהות של הרי הצפון ייתכן שלג.

מחר:

גשמים מקומיים מְלוּּוִים בסופות רעמים יחידות צְפוּיִים לרדת בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. שלג יֵרד בחרמון ובצפון הרמה. יוסיפו לנשב רוחות עֵרוֹת ויוסיף להיות קר מהרגיל בעוֹנָה. בדרום ובמרכז ייתכן אובך. בלילה צפויים הגשמים להתחזק ולהתפשט למרכז.

שבת:

גשמים לפרקים צפויים לרדת מִידי פַּעַם מלווים בסופות רעמים יחידות מהצפון ועד צפון הנגב. בחרמון יֵרד שלג. בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובים המלח קיים חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

13.02.19

היום:

נָאֶה עם עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

מחר:

גשם מקומי יֵרד בעיקר בצפון ויִיתָכְנו סוּפוֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת. הרוחות יתחזקו. במרכז ובדרום ייתכן אוֹבֶך. בחרמון יֵרד שֶלֶג. בלילה הגשמים יתחזקו ויִתְפַּשְטו לאורך מישור החוף. בפְסָגוֹת הגבוהות של הרי הצפון ייתכן שלג.

 

10.02.19

היום:

גשם לִפְרָקִים מהצפון ועד לצפון הנגב מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. בחרמון יוסיף לרדת שֶלֶג. קַייָם חֲשָש מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעוֹנָה.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. עֲדַיִין צְפוּיִים גשמים מקומיים.

07.02.19

היום:

בבוקר יֵרדו מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. בנחלי הדרום והמזרח עדיין קַייָם חֲשָש מִשִיטְפוֹנוֹתבְּמַהֲלַך היום הגשמים יתמעטו. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עם ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. בצפון צָפוּי גשם מקומי. יִיתָכֵן  אוֹבֶך.

שבת:

גשם מִידי פַּעַם בצפון ובמרכז. ייתכנו סופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי. בחרמון יֵרד שלג. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעוֹנָה.

06.02.19

היום:

מְעוּנָן. צְפוּיִים מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי הדרום והמזרח. בצפון ובהרים יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות. יִיתָכֵן אוֹבֶך. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. בערב הגשמים יתחזקו.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יֵרדו מִידָה נִיכרת. ממטרים מקומיים יוסיפו לרדת מלווים בסופות רעמים יחידות. בנחלי הדרום והמזרח קיים חשש משיטפונות. משעות הצהריים הגשמים יתמעטו בְּהַדְרָגָה וייחלשו.

05.02.19

היום:

ברוב אֲזוֹרֵי הארץ ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. לקראת ערב יֵיעָשֶׂה אָבִיךתָחוּל עֲלייה בטמפרטורות. יהיה חם מהרגיל לעוֹנָה ויבש.

מחר:

מְעוּנָן. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת. יִיתָכן גשם מקומי. יוסיף לשרור אובך. לקראת ערב הגשם יתחזק בְּהַדְרָגָה וילווה בסוּפוֹת רְעָמִים ובָרָד.

04.02.19

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל וייעשה יבש. בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות ויִיתָכֵן אוֹבֶך.

מחר:

תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל. יוסיף להיות יבש. ברוב אֲזוֹרֵי הארץ ינשבו רוחות מזרחיות חזקות ויהיה אביך.

03.02.19

היום:

נָאֶה. תָחוּל עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

מחר:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תחול עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל. בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות ויִיתָכֵן אוֹבֶך.