13.12.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. עד שעות הצהריים עֲדַיִין יִיתָכֵן גשם קל. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

נָאֶה. תָחוּל עלייה בטמפרטורות. משעות הערב בהרי הצפון יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות.

שבת:

מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו במקצת והלַחוּת תֵרד. בצפון ובהרים יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות.
12.12.18

היום:  

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. בצפון יֵרד גשם מקומי ויִיתָכְנו סוּפוֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. משעות הצהריים הגשם יתחזק ויִתְפַּשֵט בְּהַדְרָגָה לצפון הנגב. ינשבו רוחות דרום מערביות עֵרוֹת. משעות הערב חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובים המלח.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים עֲדַיִין ייתכן גשם קל. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.
11.12.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בצפון צָפוּי גשם מקומי. ינשבו רוחות דרום מערביות עֵרוֹת לאורך החוף.

מחר:

מעונן חלקית ובְּהַדְרָגָה יֵיעָשֶׂה מעונן. גשם יֵרד מִידי פַּעַם בצפון מְלוּּוִה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת. הגשם יִתְפַּשֵט בהדרגה למרכז. ינשבו רוחות דרום מערביות חזקות, בעיקר בהרים.
10.12.18

היום:

מעונן חלקית עד נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ייתכן גשם מקומי בחוף הצפוני.

מחר:

מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות דרום מערביות ערות.
09.12.18

היום:

מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז. תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר:

מעונן חלקית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ייתכן גשם מקומי בצפון.
06.12.18

היום:

ברוב אֲזוֹרֵי הארץ יֵרדו גשמים מקומיים אשר יתחזקו בְּהַדְרָגָה בְּמַהֲלַך היום. יִיתָכְנו סוּפוֹת רְעָמִים יְחִידוֹת.

מחר:

גשמים יֵרדו לִפְרָקִים מהצפון עד לצפון הנגב. ייתכנו סופות רעמים יחידות. קַייָם חשש לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי בקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.
05.12.18

היום:

מִמטָרִים מקומיים יֵרדו במישור החוף הצפוני. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

ברוב אֲזוֹרֵי הארץ יֵרדו גשמים מקומיים אשר יתחזקו בְּהַדְרָגָה בְּמַהֲלַך היום. יִיתָכְנו  סוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת.
04.12.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עם ירידה בטמפרטורות. בצפון צְפוּיִים מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. במישור החוף יִיתָכֵן גשם מקומי.

מחר:

ממטרים מקומיים יֵרדו במישור החוף הצפוני. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.
03.12.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעוֹנָה. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

מחר:

מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. בצפון צְפוּיִים מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. במישור החוף יִיתָכֵן גשם מקומי.
02.12.18

היום:

מְעוּנָן. תָחוּל עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר. עד שעות הצהריים בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.