פניות למערכת החדשון

בכל שאלה או תגובה אפשר לפנות לעורכת החדשון, ציפי מזר:

mazart@zahav.net.il

או למנהלת האתר, חנה גוטמן:

hannagu@education.gov.il

בכל פנייה נא לציין בכותרת: החדשון בעברית קלה