Browsing Category

מבזקים

מֵירון אחרי האָסון

במירון נִשְלָמוֹת ההֲכָנוֹת להִילוּלַת ל"ג בעומר בְּצֵל האָסון שבו נֶהֶרְגו לפני שנה 45 גברים וילדים.

השנה יש הַגְבָּלָה על מספר החוגְגים. המשטרה תְאַפְשֵר כניסה להר רק למי שרָכַש כרטיסים מֵרֹאש. כל חוגג יהיה רַשַאי לְהישָאֵר על ההר 4 שעות. על ההר יוכלו להיות בכל זמן עד 16,000 איש. 

המשטרה תַצִיב מַחְסוֹמִים בדְרכים ולא תְאַפְשֵר למי שאין בידו כרטיס לְהִתְקָרֵב להר. מאות שוטרים יְאַבְטְחו את החֲגיגות.

מִשרד הדָתוֹת והמשטרה קוראים לחוגְגים לְכַבֵּד את הוֹרָאות המִשטרה לְמַעַן שְלוֹמָם ובִיטְחונָם. 

 

 

מחר: שְביתה בבתֵי החולים במְחָאָה על תְקיפַת צֶוֶות רְפוּאִי ב'הֲדַסָה'

הפעילות בבתֵי החולים ובקופות החולים בכל הארץ תוּפְסַק למשך יְמָמָה הָחֵל ממחר בבוקר, במְחָאָה על תְקיפַת צֶוֶות רְפוּאי שִלְשוֹם ביְחידה לטִיפּוּל נִמְרָץ בהֲדַסָה הר הצופים בירושלים.

ממחר בבוקר מַעֲרֶכֶת הבריאות תעבוד במַתְכּוֹנֶת שבת וִיבוּצְעו רק ניתוחִים מַצִילֵי חַיִים.

יו"ר ההִסתדרות הרְפואית אמר כי "תְקיפת איש צֶוֶות – לא שוֹנָה מתְקיפת שוטר במַדִִים".

הלֶחֶם צפוי לְהִתְיַיקֵר

הוַועֲדה המְפַקַחַת על מחירֵי הלֶחֶם האָחִיד, הלחם הלבן והחלות המליצה להוציא אותם מפיקוּחַ המדינה. התוצָאָה תהיה התייקרות של עֶשְׂרות אֲחוזים. גם אם שָׂרֵי הכַּלְכָּלָה והאוצָר לא יְקַבלו ההַמְלָצָה ולא יַחליטו על הֲסָרַת הפיקוח ממוצָרים אלה –  מחירֵי הלחם יעלו בְּשֶל עליית מַדַד המְחירים והתייקרות הקמח.

הוועדה דחתה הצעה להטיל פיקוח על לחם מקמח מלא. זאת לַמְרוֹת הטְענָה שהוּבְאה לפניה על כך שסוגֵי הלֶחֶם המְפוּקָחים לא טובים לבְּריאות ועֲשׂוּיים מקֶמַח לבן.

הבוקר: תַרגיל ניסוי צוֹפָרים בתל אביב-יפו ובחיפה

פִּיקוּד העורֶף עורך היום תרגיל הַתְרָעוֹת צוֹפָרים באזור תל אביב ובחיפה. בשעה 10:05 תוּפְעַל הַתְרָעָה על יְרי רקטות וטילים במרכז תל אביב, בשעה 10:15 תוּפְעַל הַתְרָעָה בדְרום העיר וביפו, בשעה 10:25 תוּפְעַל הַתְרָעָה במזרח העיר ובשעה 10:35 בשְכונות עבר הירקון.

בשעה 12:05 תוּפְעַל הַתְרָעָה בחיפה – באֲזוֹרים נווה שאנן ורמות הכרמל.

הוּתְרוּ לפִרְסוּם שְמו ותְמונתו של "סא"ל מ'"

לאחר 3.5 שנים: צה"ל חָשַׂף אתמול את שְמו ואת תְמוּנָתוֹ של מי שכּוּנָה עַד כֹּה "סא"ל מ'", הקָצין שנָפַל במַהֲלַך פְּעילות מִבְצָעִית ברְצועת עזה ב-11 בנובמבר 2018. כָּעֵת מוּתָר לְפַרְסֵם כי זהו סא"ל מחמוד ח'יר אל-דין, ששֵירַת כקָצין במַעֲרַך המִבְצָעִים המְיוּחָדים באֲגַף המודיעין.

ח'יר אל-דין ז"ל מהכפר חורפיש היה בן 41 בנוֹפְלו, נשוי ואב לשני בנים. 

לאחר מותו הועֲנַק לו צל"ש הרמטכ"ל על גְבוּרָתוֹ במִבְצָע שבו נֶהֱרַג. 

 

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה באפריל ב-0.8%

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש אפריל ב-0.8%. 

עֲליות מְחירים בּוֹלְטוֹת נִרְשְמו בסְעיפֵי היְרקות הטְרִייִם שעלו ב-5.5%, ההַלְבָּשָה שעלתה ב- 2.8%, התַחְבּוּרה שעלתה ב-2.3% והתַרְבּוּת והבִּידוּר שעלו ב-1.5%.

יְרידות מְחירים בולְטות נִרְשְמו בסְעיף התִקְשוֹרֶת שירד ב-1.2%.

מִתְחילת השנה עלה מַדַד המְחירים לצָרְכָן ב-2.2%. 

בשניים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2022 לְעוּמַת אפריל 2021) מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה ב-4.0%.

 

מְקַדֵם ההַדְבָּקָה בישראל עלה ל: 1.03

לָרִאשונה מאז תְחִילַת חודש אפריל, מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) של מַגֵפַת הקורונה בישראל עלה ליותר מ-1. הדבר מֵעִיד על הִתְפַּשְטוּת מְחוּדֶשֶת של המגֵפה בארץ.

מספר החולים הקָשים ממשיך לרדת. מִסְפָּרָם נכון ליום חמישי –  103, 48 מהם מוּנְשָמים. ביום חמישי אוּבְחֲנו 2,015 חִיוּבִייִם לקורונה.