Browsing Category

חדשון לילדים

תשעה באב תשע"ט

 

הכותל הצילום: ויקיפדיה

השבוע חל תשעה באב, שהוא אחד מִימֵי הצום בלוח השנה היהודי. זהו יום אֵבֶל לציון חורבן שני בתי המקדש שהיו בירושלים. בית המקדש הראשון נחרב על ידי צבאו של מלך בבל, נבוכדנאצר השני, בשנת 586 לפני ספירת הנוצרים; ובית המקדש השני נחרב על ידי צבא האימפריה הרומית, שבראשו עמד המצביא טיטוּס, בשנת 70 לספירה.

על פי המסורת, חורבן ממלכות ישראל התרחש בגלל "שנאת חינם", שהיא שנאה מיותרת. החורבן התרחש בגלל אנשים ששנאו זה את זה רק בגלל העובדה שהיו בעלי דעות שונות.

החל מִצֵאת השבת (עם כניסת הצום) ובמשך יום ראשון הגיעו לרחבת הכותל המערבי רִבְבוֹת מתפללים. הם ישבו על הארץ יחפים לאות אבל, קראו את מגילת אֵיכָה, ואמרו קִינוֹת על חורבן בית המקדש.

 

הידעתם?

צום ותענית

המילים צום ותענית מציינות שתיהן הימנעות מאכילה ושתייה. בלשוננו היום רגילה המילה צום, והיא מציינת הימנעות מאכילה ושתייה הן בהקשרים דתיים הן בהקשרים אחרים כגון צום לפני בדיקה רפואית. המילה תענית נדירה יותר ולרוב היא משמשת בהקשרים דתיים (תענית אסתר).

גשם של מֶטֶאוֹרים בשמי ישראל

 

הצילום: ויקיפדיה

בלילה שבין יום שני לשלישי (הלילה שבין ה-12 ל-13 באוגוסט) שטף את השמיים שמעלינו גשם של מאות מֶטֶאוֹרים (כוכבים נופלים). אלה הם חלקיקי חומר קטנים שחודרים לאטמוספירה של כדור הארץ ונשרפים תוך כדי נצנוץ קצר של אור.

בגשם המֶטֶאוֹרים מומלץ לצפות כשהשמיים חשוכים. מכיוון שהשנה גשם המטאורים יצא בימים שבהם הירח כמעט מלא, היה קשה לצפות בכוכבים הנופלים. בהר הנגב ובבקעת הירדן שָׂרְרוּ התנאים הנוחים ביותר לצְפִייה.

 

 

6300 ק"מ ברגל: מְטַייל  בריטי עשה היסטוריה והלך לאורך נְהַר הֲיַאנְגצֶה בסין

 

               נהר היאנגצה הצילום: ויקיפדיה

נְהַר הֲיַאנְגצֶה הוא הנהר הארוך ביותר באסיה (6,300 ק"מ), והשלישי באורכו בעולם אחרי הנילוס באפריקה והאָמָזוֹנָאס בדרום אמריקה.

אש דייקס, מטייל בריטי, הוא האדם הראשון בעולם שהלך לבדו לכל אורך נְהַר הֲיַאנְגצֶה במסע מפרך שנמשך כשנה. מסעו הייחודי של דייקס והספר שכתב בעקבותיו משכו תשומת לב רבה בסין וזכו לסיקוּר נרחב של כלי התקשורת. בספר מתוארים הקשיים במסע: הגובה הרב – 5,100 מטר, הקור העז והמפגש עם דובים.

בחירות 2019, סיבוב שני

הצילום: ויקיפדיה

הבחירות לכנסת ה-22 צפויות להיערך ב-17 בספטמבר 2019, י"ז באלול תשע"ט. הליך הגשת הרשימות לוועדת הבחירות הושלם –  נרשמו 32 רשימות להתמודדות בבחירות.

כיצד נולדו הבחירות הקְרֵבוֹת לכנסת ה-22? הכנסת הקודמת שנבחרה ב-9 באפריל 2019 החליטה – פחות מחודשיים לאחר מכן – על פיזורה המוקדם, לאחר שניסיונותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכיב ממשלה כָּשְׁלוּ.

תהיה זו הפעם הראשונה בהיסטוריה הישראלית שבה בוחרים לכנסת פַּעֲמַיִים באותה שנה.