Archives   /   6097 articles found

Author: עורך חדשון

יום חמישי כ"ד באייר תשפ"א 06.05.21


06:10: נְשִׂיא המדינה העניק לח"כ יאיר לפיד את המנדט לְהַרְכָּבַת ממשלה

06:10: תלמיד היְשיבה שנִפְצַע באוֹרַח אנוש בפיגוע בצומֶת תפוח מת מִפְּצָעָיו הלילה

06:10: כוחות הביטָחון עָצְרו הלילה את המְחַבֵּל שבִּיצַע את פיגוע היְרי בצומֶת תפוח ביום ראשון

06:10: לילה שני בִּרְצִיפוּת: סוריה מְדַוַוחַת על תְקיפה ישְׂרְאלית ליד קוניטרה 

06:10: מַצָבָם של שני הפְּצועים מאֲסון מירון המְאוּשְפָּזים בבית החולים רמב"ם בחיפה מוֹסִיף להיות קשה 

06:10: בבית המשפט המְחוזי בירושלים נִמְשָך הבוקר מִשפָּטו של בנימין נתניהו

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 6,370

06:10: המגֵפה בעולם: 156.035 מיליון נדבקים, 3.269 מיליון מתים

06:10: משרד הבריאות מַמְלִיץ לישְׂרְאלים לא לנסוע לחו"ל

06:10: אסור לישְׂרְאלים לצאת להודו, אוקראינה, טורקיה, ברזיל, אתיופיה, דרום אפריקה ומקסיקו

06:10: התחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות, חם מהרגיל עד שְרָבִי בהרים ובִפְנים הארץ

ירושלים של מַטָה

ירושלים של מַטָה

נתונים לרגל יום ירושלים ה-54

לְרֶגֶל יום ירושלים ה-54 פרסם מכון ירושלים למחקרי מדיניות נְתוּנִים סטטיסטיים על ירושלים.

הינה נתונים אחדים:
ירושלים היא העיר הגדולה בישראל. בסוף 2020 חיו בירושלים כ-952 אלף תושבים. ההֲגִירָה השְלִילִית נִמְשֶכֶת: בשנת 2019 נוספו לעיר כ-12 אלף תושבים, אך עָזְבו אותה יותר מ-20 אלף.
62% מתושבי ירושלים הם יהודים ו-38% הם ערבים. משנת 2000 חלה עלייה של 10% בשיעור התושבים הערבים בירושלים.
בְּקֶרֶב התושבים היהודים – 36% הם חֲרָדִים, 33% הם דתיים ו-31% הם חילוֹנים.
תַעֲסוּקה, חִינוך, תַיָירות

ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל מבחינת מספר התושבים, אך מבחינת מספר המועָסָקִים היא השנייה, אחרי תל אביב. בחמש השנים האחרונות נמשכת מְגָמַת העלייה במספר השְׂכירים המועסקים בחברות היי טק בעיר.

מַעֲרֶכֶת החינוך בירושלים היא הגדולה ביותר בישראל. בשנה החולֶפֶת למדו בה כ-300 אלף תלמידים.

האוניברסיטה העברית מוֹבילָה בשיעור הגידול במספְּרי הסטודנטים. היא האוניברסיטה עם המספר הגדול ביותר בישראל של סטודנטים לתואַר דוקטור.

בְּשֶל הקורונה, התַיָירוּת לירושלים הִגִיעה השנה למַצָב של קִיפָּאוֹן כִּמְְעַט מוּחְלָט.

 

בתמונה :דגל עיריית ירושלים, מאת Jüppsche – own work based on Image:Flag of Jerusalem realistic colors.png (transition to svg), CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1791652, תחת רישיון

 

הנשיא הֶעֱנִיק את המנדט ליאיר לפיד

נְשִׂיא המדינה ראובן ריבלין הודיע הערב כי הֶחליט לְהַעֲנִיק את המנדט להַרְכָּבַת הממשלה על ח"כ יאיר לפיד. בהַצְהָרָה בתִקשורֶת אמר הנשיא: "לאחר שקיבלתי את עֶמְדַת כְּלַל הסיעות ושׂוֹחַחְתי עם ח"כ יאיר לפיד וח"כ נפתלי בנט, הִתְבָּרֵר בפָנַיי כי ח"כ נפתלי בנט נוֹתַר עם שבעה מַמְלִיצים כפי שהיה בסיבוב הקודם ואילו ח"כ לפיד נוֹסְפו לו 11 ממליצים, כך שיש לו 56 ממליצים".

"מתמונת הממליצים עולה בבֵירוּר שלח"כ לפיד יש אפשרות להרכיב ממשלה שתִזְכֶּה לְאֵמוּן הכנסת אם כי הקְשָיים רבים" אמר הנשיא.

עוד אמר: "כבר זמן רב אנחנו מְצוּיִים במְבוּכָה. בִּמְבוּכָה, שֶלא לומר מַשְבֵּר פוליטי. אסור שקְשָיִים אלו יְעַרְעֲרו את האֱמוּנָה שלנו בצִדְקַת דַרְכֵּנוּ וביכולֶת שלנו להמשיך ולִבנות כאן את בניין ריִבּוֹנוּת העם בישראל. יִידָרֵש כל שיִידָרש, אנחנו נדע איך לצאת מְחוּזָקים, מְאוּחָדים, לדרך המלך, שתַנְחֶה את החֶבְרה הישראלית", דִברֵי נשיא המדינה.

יום רביעי כ״ג באייר תשפ״א 05.05.21


06:10: אֶמֶש בחֲצות נתניהו הֶחזיר לנָשִׂיא את המנדט לְהַרְכָּבַת ממשלה

06:10: הנָשִׂיא צָפוי להודיע בתוך 3 ימים אם הוא מַעֲנִיק את המנדט למועמָד אַחֵר או מַחְזירוֹ לכנסת 

06:10: סוריה: ישראל תָקְפָה הלילה בטילים במַעֲרַב המדינה

06:10: מְבקר המדינה מתניהו אנגלמן סִייֵר אתמול באֲתַר האָסוֹן במירון

06:10: מַצָבָם של שני פְּצועים מאֲסון מירון המְאוּשְפָּזים בבית החולים רמב"ם בחיפה מוֹסִיף להיות קשה מאוד

06:10: נִמשך המָצוֹד אַחַר המְחַבֵּל שבִּיצַע את פיגוע היְרי בצומֶת תפוח ביום ראשון

06:10: מַצָבו של תלמיד היְשיבה שנִפצע בפיגוע בצומת תפוח מוסיף להיות אָנוּש, חבֵרו פצוע קשה

06:10: חֲשָש במַעֲרֶכֶת הביטָחון מִפְּנֵי גל טרור בשְטחים

06:10: בבית המשפט המְחוזי בירושלים נִמְשָך הבוקר מִשפָּטו של בנימין נתניהו

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 6,369

06:10: המגֵפה בעולם: 155.201 מיליון נדבקים, 3.255 מיליון מתים

06:10: משרד הבריאות מַמְלִיץ לישְׂרְאלים לא לנסוע לחו"ל

06:10: אסור לישְׂרְאלים לצאת להודו, אוקראינה, טורקיה, ברזיל, אתיופיה, דרום אפריקה ומקסיקו

06:10: התחזית: חם מהרגיל עד שְרָבִי בהרים ובִפְנים הארץ

אין לנתניהו מנדט

בחֲצוֹת פָּג תוקף המנדט של נתניהו לְהָקִים ממשלה. דקות אחָדות לפני חֲצות הֶחְזִיר נתניהו את המנדט לנשיא. מבֵּית הנָשִׂיא נִמְסַר לְאַחַר חֲצוֹת כי "התְקוּפה בת 28 הימים הקְבועה בחוק יְסוד: הממשלה, אשר עמדה לִרְשוּת ראש הממשלה ח"כ בנימין נתניהו לְהַרְכָּבַת ממשלה – תַמָה בחֲצות. זמן קצר לפני חצות, הודיע נתניהו לבית הנשיא כי לא עלה בידו לְהַרְכִּיב ממשלה ועל כן הוא מַחזיר את המנדט אל הנָשִׂיא. ביום רביעי, כ"ג באייר, 5 במאי, במַהֲלַך הבוקר, יעמוד בית הנשיא בקשר עם הסִיעוֹת בַּאֲשֶר לְהֶמְשֵך תַהֲלִיך הַרְכָּבַת הממשלה".

הנָשִׂיא צפוי להודיע בתוך 3 ימים על הַחְלָטָתו. על פי החוק הנָשִׂיא רַשַאי להעניק את המנדט למועמָד אחר או לְהַחְזִירו לכנסת. 

קבינט הקורונה אִישֵר הֲקָלוֹת נוספות

קבינט הקורונה אישר אתמול במִשְאַל טלפוני שורה של הֲקָלוֹת נוֹסָפות שיִיכָּנסו לתוֹקֶף הָחֵל ממחר. בין ההֲקָלוֹת:

הַעֲלָאַת מִגְבֶּלֶת ההִתְקַהֲלוּת ל-50 אנשים בשטח סגור ול-500 אֲנָשים בשֶטח פתוח;

הַפְעָלַת חדרֵי כושר ומתְקְנֵי ספורט, בריכות ואטרקציות במַתְכּוֹנֶת התו הסגול;

בִּיטוּל ההגבלות החלות על מקומות שהכניסה אליהם היא רק לבעלי תו ירוק;

בִּיּטוּל החובה לְהזמין מֵרֹאש שוֹבֵר לנסיעה ברכבת.

 

יום שלישי כ״ב באייר תשפ״א 04.05.21


06:10: הלילה בחֲצות יִפְקַע המנדט של נתניהו להקים ממשלה

06:10: הכנסת קִייְמה אתמול יְשיבת אֵבֶל לזכר ההֲרוּגים באָסון במירון

06:10: מְבקר המדינה הודיע אתמול כי יִפְתַח בבִיקורֶת מְיוּחֶדֶת על אסון מירון

06:10: מַצָבָם של שני פְּצועים מאֲסון מירון המְאוּשְפָּזים בבית החולים רמב"ם בחיפה עדַיִין קשה מאוד

06:10: נִמשך המָצוֹד אחרי המְחַבֵּל שבִּיצַע את פיגוע היְרי בצומֶת תפוח ביום ראשון

06:10: ממשיך להיות אָנוּש מצבו של תלמיד היְשיבה שנִפצע בפיגוע בצומת תפוח, חברו פצוע קשה

06:10: חֲשָש במערכת הביטחון מִפְּנֵי גל טרור בשטחים

06:10: במשאל טלפוני אישרה הממשלה אתמול את מִינוּייָם של חמישה שרים חדשים: שר המַדָע והטכנולוגיה, שר התִקשורת, השר לשִיוְויון אֶזרחי, שר המים והשר להַשְׂכָּלָה גבוהה

06:10: בבית המשפט המְחוזי בירושלים נמשך הבוקר מִשפָּטו של ראש הממשלה

06:10: ישראל שולחת להודו סִיוּעַ רְפואי של כ-10 מיליון שקלים

06:10: מאתמול: אסור לישְׂרְאלים לצאת להודו, אוקראינה, טורקיה, ברזיל, אתיופיה, דרום אפריקה ומקסיקו

06:10: משרד הבריאות מַמְלִיץ לישְׂרְאלים לא לנסוע לחו"ל

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 6,367

06:10: המגֵפה בעולם: 154.402 מיליון נדבקים, 3.240 מיליון מתים

06:10: התחזית: חם מהרגיל עד שְרָבִי בהרים ובִפְנים הארץ

מי יַחְקוֹר את אסון מירון?

מְבַקֵר המדינה מתניהו אנגלמן הודִיע אתמול כי יפתח בבִּיקוֹרֶת מדינה מְיוּחֶדֶת על אֲסון הר מירון. אנגלמן אמר שיִבְחַן את ההִתְנַהֲלות שהביאה למותם של 45 מִשְתַתפים בהִילוּלַת הרשב"י ולפְצִיעתם של כ-150. הוא אמר כי אינו שוֹלֵל הקמת ועדת חֲקירה מֶמְשלתית, וכי יעביר ליועמ"ש את מַסְקְנוֹתָיו אם יַעֲלה חֲשָד לפְלִילִים.

בְּמַקְבִּיל, בתשובה לפְנִייָה של שר המִשפטים ליועֵץ המִשְפָּטי לממשלה בבקשה לִבְחון הֲקָמָתָה של וַעֲדַת חֲקירה מַמְלַכִתִית, הודיע היועֵץ אתמול כי אין מְנִיעָה מִשְפָּטית לְהקים ועדת חקירה מַמְלַכְתִית לחֲקִירַת האסון. במשרד המִשפטים החלו לפעול להקמת ועדת חקירה מַמְלַכתית.

במשטרה הודיעו ביום שישי כי שני גופִים במשטרה יבדקו את אֵירוּעֵי מירון

ביל ומלינדה גייטס מִתְגָרְשִים

אחרי 27 שנות נִישׂוּאִין – ביל ומלינדה גייטס הודִיעו הלילה כי הֶחְלִיטו לְהִתְגָרֵש. בצִיוּץ בִּטוויטר כתבו בני הזוג: "לאחר הרבה מחשבה ונִיסְיוֹנוֹת לעבוד על מַעֲרֶכֶת היְחָסים שלנו, החלטנו לְסַיֵים את הנישואים שלנו. בְּמַהֲלַך 27 השנים האחרונות גִידַלְנו שלושה ילדים מַדְהִימִים ובנינו קָרָן שעובדת בכל העולם כדי לְאַפְשֵר לאנשים לְנַהֵל חיים בריאים ופרודוקטיביים. אנחנו ממשיכים לְהַאֲמִין במַטָרָה זו ונַמשיך לעבוד יחד בקרן, אוּלָם אנחנו לא חושבים שנוכל להמשיך לְהִתְפַּתֵחַ עוד בְּתוֹר זוג בְּשָלָב זה של חיינו". בסיום הודעתם בני הזוג מבקשים לשמור על פְּרָטִיוּתָם ופְרָטִיוּת משפחתם בדַרְכָּם בחייהם החדשים.

ביל גייטס (65), מְיַיסֵד עֲנָקִית הטכנולוגיה מיקרוסופט, הוא אחד האנשים העֲשִירים בעולם. שֹוְויוֹ מועֲרָך ב-124 מיליארד דולר.