Archives   /   5819 articles found

Author: עורך חדשון

ט"ו בשבט הִגִיעַ – חג לָאילנות

היום חוגגים את ט"ו בשבט – ראש השנה לָאילנות בְּצֵל הקורונה, ולא בְּצֵל העצים…

השנה – בלי סִדְרֵי ט"ו בשבט הֲמוֹנִיים, בלי טִקְסֵי נְטיעות, בלי מסיבות ט"ו בשבט בגני הילדים ובבתי הספר, בלי טיולים בטֶבע.

אז עם מה כן?

עם פירות מְתוקים, טְריים ומְיוּבָּשים;

עם אֵירועים והַרצאות בזוּם על שורָשים של עצים, של עם ושל אנשים;

עם שירים ותְפילות לימים פחות קשים…

חג שמח!

יום חמישי ט״ו בשבט תשפ״א 28.01.21


06:10: לַמרות הסֶגֶר והחיסונים – התַחֲלוּאה עדיין לא ממש יורדת

06:10: משרד הבריאות מבקש לְהַאֲריך את הסגר בשבוע

06:10: הממשלה צְפויה לדון אולי היום בְּהַאֲרָכַת הסגר

06:10: אין עֲדַיִין הַסְכָּמות בכנסת בנושא הַגְדָלַת הקְנָסות על הֲפָרַת הסגר

06:10: אחרי סְגירת השמיים – גם המַעֲבָרִים היַבַּשְתִיים בגְבולות עם מצריים וירדן יִיסָגְרו היום

06:10: הוּשַׂג הֶסְכֵּם בין משרד האוצר לבין בתי החולים הצִיבוריים. יְקבלו תוסֶפֶת של מיליארד שקלים

06:10: מהיום: חיסונים גם לבני 35 

06:10: הציבור בָּחַר: עץ הזַית הוא העץ של ישראל

06:10: מִניין הנפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 4,605

06:10: אתמול אוּבְחֲנו 5,633 נִדְבָּקים חדשים

06:10: בישראל נכון לאתמול: 74,640 חולים פעילים, 1,751 מהם מאושפזים בבתי החולים, 1,135 מהם במצב קשה, 315 מתוכם מחוברים למכונות הנשמה

06:10: המגֵפה בעולם: 2.195 מיליון מתים, 101.508 מיליון נדבקים

06:10: עוד 54 ימים לבחירות לכנסת ה-24

06:10: היום הוא היום האחרון לעִדכון שינוי כתובת בפנקס הבוחרים

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות. גשם

משרד הבריאות קורא לציבור 'לתת כתף' ולהתחסן נגד הקורונה

שמרו על בריאותכם ועל כולנו!

אַנְדַרְטָה חדשה בבאבי יאר

נְשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי חָנַך היום אנדרטה חדשה בבאבי יאר, בטֶקס לצִיון יום הזיכרון הבֵּין לְאומי לשואה ו-80 שנה לטֶבַח שאֵירַע בשנת 1941.

"חוֹבָתנו הלְאומית והמוּסָרית לִזכור את קוֹרבְּנוֹת השואה שנִרְצְחו כאן באוקראינה ובמזרח אירופה", אמר הנשיא זלנסקי בטקס, והוסיף: "באבי יאר מְייצג רגע אָפֵל בתוְלדות אוקראינה, אך על ידי הַנְצָחָתו באופֶן זה, אנו יוצרים אור ותִקווה לעתיד".

העולָם זוכֵר

היום מְצַיְינים בעולם ובישראל את יום הזיכרון הבֵין לְאומי לשואה. רוב הטְקסים והאֵירועִים יהיו השנה מְקוּוָנִים. הטֶקֶס המֶרכזי יִתקיים אחר הצהריים במחנֵה ההַשְמָדָה אושוויץ, במַתְכֹּוֹנֶת מְקוּוֶנֶת. יִנְאֲמו בטקס נְשיא פולין, שַגרירֵי ישראל ורוסיה ונִיצולֵי המַחֲנֶה.

בגרמניה יִתְקיים טֶקס בבונדסטאג בְּמַעֲמַד הנָשִׂיא והקנצלרית. בטקס יוּצַג ספר תורה בן 200 שנה, ששָׂרַד את השואה ושוּחְזַר על ידי סופר סְתָ"ם בישראל בְּמִימוּן מֶמשלת גרמניה.

יום רביעי י״ד בשבט תשפ״א 27.01.21


06:10: משרד הבריאות מבקש לְהַאֲרִיך את הסֶגֶר אם התַחֲלוּאָה לא תֵרֵד בשבוע הבא

06:10: גם אתמול – הֲפָרוֹת סֵדֶר והֲפָרוֹת סֶגר בירושלים ובבית שמש

06:10: חילוקֵי דֵעות בכנסת בִּשאלת הַגְדָלַת הקְנָסוֹת על הֲפָרַת הסֶגֶר

06:10: נתב"ג סָגור, הכניסות לישראל מִמצריים ומִירדן – פתוחות

06:10: היום מְצַיְינים בעולם את יום הזיכרון הבֵין לאומי לשואה

06:10: בישראל חיים כיום 179,600 נִיצולֵי השואה

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 4,501

06:10: אתמול אוּבחנו 5,182 נִדבקים חדשים

06:10: בישראל נכון לאתמול: 74,553 חולים פעילים, 1,799 מהם מאוּשפזים בבתי חולים, 1,174 מהם במצב קשה, 313 מתוכָם מוּנשמים

06:10: המגֵפה בעולם: 2.178 מיליון מתים, 100.902 מיליון נִדבקים

06:10: התחזית: הִתְחַמְמוּת קלה, מהלילה – גשם

06:10: עוד 55 ימים לבחירות לכנסת ה-24

06:10: עד מחר אפשר לְעַדְכֵּן שינוי כתובת בפנקס הבוחרים

משרד הבריאות קורא לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם ועל כולנו!

הוּשְבְּעוּ 54 שופטים חדשים

נְשִׂיא המדינה, ראובן ריבלין, נָשָׂא אתמול דְברים בטֶקס הַשְבָּעַת שוֹפְטים, שהִתקיים בבית הנשיא בירושלים. בטקס הִצְהִירו אֱמוּנִים 54 שופטים ורַשָמִים בְּכִירִים: 35 שופטים לבָתי מִשפט השלום, חמישה שופטים לבתי המִשפט לנוֹעַר, ארבעה שופטים לבתי המִשפט למשפחה ועשרה רַשָמים בְּכירים.

בפֶתח דְבריו אמר הנשיא: "בזְמן האחרון גוֹאֶה המֶתַח בין הדֶרֶג המִקְצוֹעִי בשֵירוּת המְדינה, המְכוּנֶה לְעִיתים בצורה מְזַלְזֶלֶת 'פְּקִידוּת', 'פְּקִידִים', וההַנְהָגָה הפוליטית בישראל, ודוֹמֶה כְּאִילו הוא עומד בִּפני נְקוּדַת שֶבֶר בִּלְתִי נִסְבֶּלֶת. בְּשֵם מה שֶמְכוּנֶה ״מְשִילוּת״, נֶחֱצִים גְבוּלוֹת וקַוִוים אֲדוּמִים".

עוד אמר: "לאחרונה הפכו עִימוּתִים אלה לנְכָסִים פוליטיים, וככאלה, הם מַזִיקִים לאֶזרְחֵי ישראל. כְּכֹל שהמֶתַח בין גורמי הפקידות וההַנְהָגָה הפוליטית יִגְבַּר, כל עוד יִהיה מי שיַחשוב שהשִׂיחַ הלְעוּמָתִי והמְשַסֶה כְּלַפֵּי הפְּקידוּת ומַעֲרֶכֶת המשפט מִשְתַלֵם פוליטית, נמשיך כולנו להיות עֵדים לעִימוּתִים מְכוֹעָרִים, הולכים וגוברים והכול בשם ה"מְשִילוּת״.

בנושֵׂא המִתְקָפוֹת על מַעֲרֶכֶת המשפט אמר הנשיא, בין השְאר: בשנים האחרונות נְתוּנָה המערכת המִשפטית לבִיקוֹרוֹת חֲרִיפוֹת, שיֵש ביניהן הַחוֹצוֹת בְּאוֹפֶן בּוֹטֶה את סַף הלגיטימיות".

מניין הנפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 4,501

משרד הבריאות עדכן הערב כי מחצות אובחנו 5,182 נדבקים בנגיף הקורונה. בישראל נכון להערב יש 74,323 חולים פעילים. מצבם של 1,173 מוגדר קשה, 313 מהם מונשמים. 14 חולים נפטרו היום, ובכך עלה מספר הנפטרים מקורונה בישראל מאז פרוץ המגפה ל: 4,501.

179,600 ניצולֵי השואה חיים בישראל

179,600 נִיצולי השואה חיים בישראל

900 ניצולים נִפטרו מקורונה

לְרֶגֶל יום הזיכָּרוֹן הבֵּּּּּין לְאוּמי לַשואה החל ב-27 בינואר פִּרְסְמָה הלִשכה המֶרכזית לסְטטיסטיקה נְתונים על ניצולֵי השואה החיים כיום בישראל. המספרים נְכונים לסוף דצמבר 2020.

הנה נְתוּנִים אחדים:

לקראת סוף שנת 2020 מספר האנשים המוּכָּרִים על יְדֵי הרָשוּת לִזְכוּיוֹת נִיצולֵי השואָה החיים בישראל היה 179,600 איש.

בשנת 2020 נפטרו כ-17,000 ניצולי השואה. מתוך הנפטרים כ-900 נִפטרו מנְגיף הקורונה. כ-5,300 נִיצולֵי השואה היו נִדְבָּקִים מְאוּמָתִים בנגיף הקורונה.

כל ניצולֵי השואה הם מבוגרים בני 75 ומעלה, ומִתוֹכָם כ-17% בנֵי למעלה מ- 90.

הנשים הן כ-60% מִכְּלַל נִיצולֵי השואה, והגברים – כ-40%. החלק היַחֲסִי של הנשים גָדֵל עם העלייה בגיל.

64% מנִיצולֵי השואה הם יְלִידֵי אירופה.

11% מנִיצולֵי השואה הם יְלִידֵי עיראק.

16% הם יְלִידֵי מרוקו ו-2% ילידי אלג'יריה.

כ-40% מהנִיצולים עלו לישראל עד שנת 1951, ויותר משְליש בגַל העֲלִייה בשנות ה-90 של המאה הקודמת.

 

בתמונה: שער הכניסה למחנה אושוויץ II, בירקנאו, ע"י DavidConFran – נוצר על ידי מעלה היצירה, תחת רישיון

עולים 'עַל מִזְוָודוֹת'

נתב"ג נסגר אתמול בחֲצות לטיסות נוסעים – לשבוע לְפחות. אין יוצא ואין בא, לְמַעֵט מִקרים הומניטריים ורפואיים חֲרִיגִים. רק טיסות מִטְעָן ומְטוסים פְּרָטיים מוּרְשים לְהַמְרִיא מנתב"ג או לִנְחות בשָׂדֶה.

אתמול נִרְשְמָה תְנוּעה עֵרָה של מְטוסים בנתב"ג. רבים הִצליחו 'לִתְפּוֹס טיסה' ברֶגע האחרון.

ישְׂרְאלים רבים הנמצאים בחוּ"ל לא יכולים לחזור הביתה. בין אלה ש'יושבים על המִזְוָודוֹת' מְאוּכְזָבים – מאות עולים מאתיופיה, מאוקראינה, מדרום אפריקה וממקומות נוֹסָפים, שהיו אֲמוּרים לעלות השבוע לישראל. הם ייֵאָלְצו לְהַמְתין עד שייפתחו שַעֲריֵ השמיים. בישיבת הממשלה שאִישְרה את סגירת נתב"ג ניסְתה שרת העלייה והקליטה לְהַחְרִיג את העלייה ולאפשר לעולים להגיע, אך לא זכתה לִתְמִיכָה בבקשתה ולכן הייתה השרה היחידה בממשלה שהִצְבִּיעָה נגד ההַחְלָטָה לסגור את נתב"ג.