Archives   /   7528 articles found

Author: עורך חדשון

צרפת יֵירְטה שני כַּטְבָּ"מִים שֶשִיגְרו החות'ים

דובר החות'ים בתימן הודיע אתמול: נִִמְנַע מַעֲבַר של כל הסְפינות שעושות את דַרְכָּן לישראל.

חֵיל הים הצרפתי מָסַר כי יֵירֵט שני כַּטְבָּ"מים שנָעוּ מתימן לעבר מַשְחֶתֶת צָרְפָתית בים האדום מול חופֵי תימן. 

נְשִׂיאַת אוניברסיטת פנסילבניה הִתְפַּטְרָה

נְשִׂיאַת אוניברסיטת פנסילבניה הִתְפַּטְרָה בְּעִקְבוֹת הסְעָרָה שעוֹרְרו דְבָריה ודִבְרֵיהֶן של נְשיאות אוניברסיטאות נֶחְשָבות בארה"ב בשימוּעַַ בבית הנִבְחָרים. השימוע הִתְקיים בשבוע שעבר על רֶקַע העלייה באנטישמיות במוסָדות להשְׂכלה גְבוהה במדינה.

בתשובה לשאלה האם הקְריאות לרֶצַח יהודים הן בִּרְיוֹנוּת או אַלִימות, עָנְתָה הנְשיאה שהִתְפַּטְרָה: "תָלוּי בהֶקְשֵר שלהן".

שני חיילים נִפְצְעו במַהֲלַך פעולה לחִילוּץ חטופים

דובר צה"ל אמר בערב שבת כי שני חיילי צה"ל נִפְצְעו בְּאורַח קשה בְּמַהֲלַך פעולה לחִילוּץ חטופים ברְצועת עזה. המְחַבְּלים חוּסְלו, אך חטופים לא נִמְצְאוּ. הפעולה נעשתה בְּעִקְבוֹת מֵידע מוֹדִיעיני.

אתמול נִמְסַר מבית החולים כי מַצָבָם של שני החיילים הפצועים הִשְתַפֵּר.

 

אַחְרָיוּת

אַחְרָיוּת

לוקְחים, מְקַבְּלים או נושְׂאים?

 

עיסוק לְשוני (לא פוליטי!) בנושֵׂא המילה אַחְרָיוּת מצאנו בימים אלה בעמוד הבית של אֲתַר האקדמיה ללשון העברית. וכך קראנו, בין השְאר:

בשִׂיח הכללי רגיל הצֵירוּף "לקח אחריות", ואולם בעלֵי הסִגְנוֹן מַעֲדִיפִים לְהִימָנַע מִמנו, משום שהוא בָּבוּאָה של take responsibility באנגלית. המַקְפִּידים לְהִתְנַסֵחַ ברוח העברית יֹֹאמרו 'קיבל עליו אחריות' או 'נָשָׂא בְּאַחְרָיוּת'. ואולם הצֵירופים האלה אֵינָם שָָוִִוים במַַשְְמָָעָָם בכל הֶקְשֵר. הינה פֵּירוּט הדברים.

קיבל עליו אַחְרָיוּת

הצֵירוף 'קיבל עליו אחריות' הוא מירוּשַת התַלמוד הבבלי, אלא שבלְשון התלמוד אחריות היא הִתְחַיְיבוּת כַּלְכָּלית דַוְוקָא. 'אחריות' במְקוֹרוֹת הקדומים היא בעיקָרה הִתְחַיְיבוּת כלכלית, ואִילו 'אחריות' בימינו, עִנְיָינָה כללי יותר: נְכוֹנוּת או הִתְחַיְיבות להִתְנַהֲלות תַקִינָה; מידַת הדְאָגָה לתִפְקוּד תקין של מה שמוּפְקָדים עליו.

בספרות ההלכה אדם 'מקבל עליו אחריות' כשם שהוא 'מקבל עליו' דברים אחרים: עול מלכות שמיים, עוֹל מִצְווֹת, ועוד. 

בימינו רבים נוֹקְטים "קיבל אחריות", בהַשְמָטַת מילת היַחַס 'על', ואולם בדרך זו מִשְתַנֶה המשמעות המקורית של הצירוף: 'קיבל עליו' משמעותו פעילה (אקטיבית), ואילו 'קיבל' סתם משמעותו סבילה (פסיבית). לפי זה השמטת מילת היחס 'על' אינה מוּמְלֶצֶת, ומוטב לדְבּוֹק בלשון המְקורות: 'קיבל עליו אחריות'.

נָשָׂא באחריות

הצירוף 'נָשָׂא באחריות' נוֹצַר בעברית החדשה, כנראה על פי צֵירופים דומים כגון 'נָשָׂא בעוֹל' בלשון חכמים, וסָבִיר שהוא הוּשְפַּע מאנגלית ואולי עוד קודם לכן מגרמנית.

הצירוף 'נשא באחריות' רווח במיוחד בלשון החוק. 'לשאת באחריות' מקביל אל 'לָתֵת את הדין' ולפי זה הוא מתאים יותר בהקשר של הוֹדָאָה באַשְמָה או כִּישָלוֹן: "הוא ידע על הפָּרָשָה ולכן עליו לָשֵׂאת באחריות ולְהִתְפַּטֵר".

'נָשָׂא ב־' משמש בימינו בהורָאָה דומָה גם בצֵירוף 'נָשָׂא בתוצָאות'.

סִיכּוּמוֹ של דבר

מי שמקבל עליו אחריות הוא מי שמסכים לְהִשְתַדֵל בעניין מְסוּיָם או להיות עָרֵב לו, ואילו מי שנושא באחריות הוא מי שמוּטֶלֶת עליו האחריות, ולאחר מעשה – הוא מי שמוֹדֶה שיֵש לו חֵלֶק בעניין שלא עלה יפה.

לָקַחַת אחריות זָר לעברית ומוּטָב לְהִימָנַע מִמֶנו.

אַחְרַאי, אַחְרָיוּת

כְּכֹל הנִראֶה המילה אַחְרַאי והמילה אַחְרָיוּת, המוּכָּרות לנו לְמִן לְשון המשנָה, נִגְזְרו ממילת היַחַס אַחַר (אַחֲרֵי) במוּבן מַתַן דין וחֶשבון אחרי מַעֲשָׂיו של מישהו, "עֲמִידָה" מאחורֵי הַבְטָחָה. גְזִירָה זו מיוחדת לעברית. בלְשונות אירופה מילים המְציינות אחריות גְזוּרוֹת ממילים שפירושן מַעֲנֶה, תשובה – על שם המַעֲנֶה שהאחראי צריך לתת בעניין שהוא אחראי לו, כגון באנגלית responsibility.

בלשון חכמים המילה אחראי מצריכה את מילת היחס ל־. זה הנִיסוּחַ המומלץ בכתיבה מוקפדת, לדוגמה: 'כל אדם בּוֹגֵר אחראי למעשיו'.

סביר שבעקבות הצירופים ממונה על ומופקד על הקישו דוברי העברית גם למילה אחרַאי, ובלשון ימינו רווח הניסוחַ אחראי עלאחריות על.

אַחְרַאי, אַחְרָאִי

יש לָשִׂים לב שבצֵירוף אַחְרַאי ל־ (או אַחְרַאי על) המילה נֶהֱגֵית ahray בלי תנועת i. לְעוּמַת זאת כשמדברים על תְכוּנַת אוֹפִי מִשְתַמשים בשֵם התוֹאַר אַחְרָאִי בתְנועת i, לדוגמה 'הוא אדם חָרוּץ, רְצִינִי וְאַחְרָאִי'.

 

בתמונה: בניין אליעזר בן יהודה בקמפוס האוניברסיטה העברית, תחת רישיון נחלת הכלל

זמן מלחמה: משרד הביטָחון מבקש לְהַעֲלוֹת בשנה את גיל הפְּטוֹר ממילואים

משרְדי הביטחון והמשפטים יוזְמים הורָאַת שעה להַעֲלָאַת גיל הפְּּרישה ממילוּאים בשנה אחת. זאת כדי שלא תִיפָּגַע באופֶן מַשְמָעוּתי הכְּשירוּת המִבְצָעית של צה"ל – כדי שלוחמים רבים שיַגיעו לגיל הפְּטוֹר לא יֵלכו הביתה תוך כְּדֵי המלחמה.  

על פי הוראת השעה שתוּבָא לאישור הכנסת, יוצא צבא שאינו קָצִין יהיה פָּטוּר ממילואים בגיל 41 במקום 40, גיל הפְּטוֹר של יוצא צבא שהוא קָצין יעלה מ-45 ל-46, ובתַפְקִידִים שגיל הפְּטוֹר הוא 49 יעלה גיל הפטור ל-50. 

 

התַקְצִיב המְתוּקָן לשנת 2023 עבר בקריאה ראשונה בכנסת

הכנסת אישְרה בקְריאה רִאשונה את התיקוּן לתַקְצִיב המדינה לשנת 2023.

62 ח"כים הִצְבִּיעוּ בעד, 53 התנגדו.

לא כל שָׂרֵי הממשלה תָמְכוּ: שר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד, המתנגד לתיקון, נֶעֱדַר מההצבעה.  גם שר הביטחון יואב גלנט מהליכוד נֶעֱדַר. 

חברי הכנסת והשרים מהמחנה הממלכתי הִצביעו נגד. הם דורְשים לְהַפְנוֹת את הכספים הקואליציוניים הזְמינים למִימוּן הוֹצָאות הלְחימה והשִיקוּם.

ההצעה עוברת עַתָה לוַועֲדַת הכספים של הכנסת להֲכָנָתו לקְריאה שנייה ושלישית.

 

נִמְשֶכֶת הרכבת האֲווירית של ציוד צְבאי לישראל

משרד הביטָחון הודיע אתמול כי המָטוֹס ה-200 ברכבת האווירית של ציוד צְבאי וחימוּשים לצה"ל, נָחַת בישראל. בהודעת משרד הביטחון נֶאֱמַר כי מפְּרוֹץ המלחמה הובאו לישראל בדרך האוויר והים יותר מ-10,000 טונות של ציוד צבאי, הכולל, בין השְאר: רְכָבִים מְמוּגָנים, ציוד מיגון אישי, תַחְמוֹשֶת וציוד רְפוּאי.