Archives   /   5172 articles found

Author: עורך חדשון

נְגיף הקורונה מִתְפַּשֵט בָּאֲוִויר

אִרגון הבריאות העולמי הודיע אתמול כי יש אינדיקציות רִאשונִיות לכך שבניגוד למה שחשבו תְחילה – נְגיף הקורונה נִשאר באוויר במשך שעות אחדות ומִתפשט למֶרחק של יותר משני מטרים.

האִרגון יְפרסם בקרוב הודעה מְפוֹרֶטֶת והַנְחָיוֹת חדשות בנושא.

פרופסור סדצקי מִתְפַּטֶרֶת

פרופ' סיגל סדצקי, ראש שֵירותֵי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הודיעה אתמול בבוקר כי היא מִתְפַּטֶרֶת מִתפקידה. במכתב ארוך ששלחה למנכ"ל משרד הבריאות הִסבירה את הסיבות להִתפטרות. סדצקי כתבה, בין השאר: "מזה מספר שבועות מַצְפֵּן הטיפול במַגֵפָה אִיבֵּד כִּיווּן". 

מנכ"ל משרד הבריאות ביקש מפרופסור סדצקי לחזור בָּה מֵהִתְפַּטְרוּתָה.

יום רביעי ט״ז בתמוז תש״ף 08.07.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להִתפשט בעולם ובישראל

06:10: המַגֵפה בעולם: יותר מ-11.947 מיליון נִדבקים ו-548 אלף מתים

06:10: עלייה בתַחֲלוּאָה בישראל: ביְמָמָה האחרונה נִפְטְרו 5 בני אדם ואוּבְחֲנו 1,092 נִדבקים חדשים

06:10: בישראל נכון לאתמול: 13,653 חולים פעילים, 86 מהם במצב קשה ו-34 מִתוכם מוּנשמים. 342 בני אדם נִפטרו

06:10: מהיום ב-13:00 – סֶגֶר על ביתר עילית

06:10: בישראל 850,000 מוּבְטָלִים

06:10: פרופסור סיגל סדצקי, ראש שֵירותֵי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הודיעה אתמול: אני מִתְפַּטֶרֶת

06:10: אִרגון הבריאות העולמי: יש סימנים לכך שנְגיף הקורונה נשאר באֲוִויר במשך כמה שעות ומִתפשט למרחק של יותר משני מטרים

06:10: הנשיא טראמפ הודיע לאו"ם: ארה"ב פּוֹרֶשֶת מארגון הבריאות העולמי

06:10: התחזית: בלי שינוי

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

משרד הבריאות מזהיר: אם לא נִהיה בסדר – נִהיה בסגר!

זִכרו! אם אין מַצִיל – לא נכנסים למים בחיים!

הילדים בחופשה – שִמרו עליהם!

מחצות: 5 בני אדם נפטרו בישראל ואובחנו 748 נדבקים

משרד הבריאות עדכן הערב כי חמישה בני אדם נפטרו היום מקורונה ומניין המתים מהנגיף עלה ל-342. מחצות אובחנו 748 חולים חדשים, ובכך עלה מניין החולים הפעילים בישראל ל-13,352. 86 מהחולים במצב קשה ו-34 מתוכם מונשמים.

 

יום שלישי ט״ו בתמוז תש״ף 07.07.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להִתפשט בעולם ובישראל

06:10: הקורונה בעולם: יותר מ-11.745 מיליון נִדבקים ו-542 אלף מתים

06:10: עֲלִייָה בתחלואה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו 691 נִדבקים חדשים ו-3 בני אדם נִפטרו

06:10: בישראל נכון לאתמול: 12,359 חולים פעילים, 88 מהם במצב קשה ובהם 35 מוּנְשָמִים. 334 בני אדם נִפְטְרוּ

06:10: הממשלה אִישְרה אתמול הַגְבָּלוֹת נוספות

06:10: אולמות אֵירועים, מועדונים וברים, חדרי כּוֹשֶר וברֵיכות שְׂחִייָה ציבוריות יִיסָגְרוּ

06:10: אֵירוּעֵי תרבות ובידור לא יִתְקַיְימוּ

06:10: במסעדות ובבתי הקפה יוכלו לאכול 20 סועֲדים בתוך המסעדה ו-30 בחוץ

06:10: באוטובוסים יִסעו עד 20 נוסעים בחַלונות פתוחים וללא מַזְגָן

06:10: בבתי התפילה יִתפללו לא יותר מ-19 מִתפללים

06:10: הקַיְיטָנות יִיסָגְרו. בית הספר של החופש הגדול לילדֵי הגנים וכיתות א-ד ימשיך לפעול

06:10: הקְנָס על אי עֲטִייַת מַסֵכָה יִגְדַל מ-200 ל-500 שקלים

06:10: העובדים הסוציאליים פתחו אתמול בשְביתָה

06:10: התחזית: בלי שינוי

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

משרד הבריאות מַזהיר: אם לא נִהיה בסדר – נִהיה בסֶגֶר!

זִכרו! אם אין מַציל – לא נכנסים למים בחיים!

הילדים בחופשה – שִמרו עליהם!

691 נדבקים אוּבְחֲנוּ היום בישראל, 88 חולים במצב קשה

משרד הבריאות עִדְכֵּן הערב כי 691 חולי קורונה אוּבְחֲנוּ מחצות ועד הערב. היום נִפְטְרו שלושה חולים ומִנְיַין המתים עלה ל-334. בישראל נכון להערב 12,359 חולים פעילים. 88 מהחולים – במצב קשה. מספר המוּנְשָמִים עלה בחמישה – ל-35. 

 

הממשלה אישרה: המועדונים, אולמות האֵירועים וחַדְרֵי הכּוֹשֶר יִיסָגְרו מִייָדִית

הממשלה אישְרה היום שורה של הַגְבָּלות:

יִיסָגְרו מִייָדִית אולמות האֵירועים, הברים והמוֹעדונים, חַדְרֵי הכּוֹשֶר, אולמות התַרבּוּת ובְרֵיכוֹת השְׂחִייָה הציבוריות;

חופֵי הרַחצה, היְשִיבוֹת והמִסעדות יִישָאֲרו פתוחים;

במִסעדות, תִתְאַפְשֵר ישיבה של מקסימום 20 סועֲדים בתוך המִסעדה ועוד 30 סועדים בשולחנות בחוץ.

בתי הכנסת פתוחים עם הַגְבָּלָה של עד 19 מִתפללים;

מוּתָרוֹת הִתְקַהֲלוּיוֹת של עד 20 בני אדם;

השרים הֶחליטו לְהגבִּיל גם את מספר הנוסעים באוטובוסים ל-20 – בחַלוֹנוֹת פתוחים וללא מַזְגָן;

30% מהעובדים במִגְזָר הציבורי יַעבדו מהבית;

תְנוּעוֹת הנועַר והקַיְיטָנוֹת לא יִפעלו, לְמַעֵט בית הספר של החופש הגדול לילדי הגנים וכיתות א-ד שיַמשיך לפעול;

הממשלה הֶחליטה גם לְהַעֲלוֹת את הקְנָס על אִי עֲטִייַת מָסֵכָה מ-200 ל-500 שקלים.