בארץ

9.9 מיליון נפשות חיות בישראל

9.9 מיליון נפשות חיות בישראל הצילום: ויקיפדיה

9.9 מיליון נפשות חיות בישראל

צברים ועולים, יהודים וערבים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על האוכלוסייה בישראל ערב יום העצמאות ה-76.

הינה נתונים אחדים: 

ערב יום העצמאות ה-76 אוכלוסיית ישראל מונה 9.9 מיליון נפשות.

מהם:

7.247 מיליון יהודים (73.2%), 2.089 מיליון ערבים (21.1%), 564 אלף אחרים (5.7%).

מיום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל ב-189 אלף איש (גידול של 1.9%). בתקופה זו נולדו כ-196 אלף תינוקות, הגיעו כ-37 אלף עולים ונפטרו כ-60 אלף איש.

בקום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף נפשות.

מקום המדינה הגיעו לישראל יותר מ-3.4 מיליון עולים. כ-1.6 מיליון (47.1%) מתוכם הגיעו החל בשנת 1990. 

בסוף שנת 2022, כ-45% מכלל היהודים בעולם חיו בישראל.

כ-80% מהיהודים בישראל הם צברים (ילידי ישראל).

אוכלוסיית ישראל היא אוכלוסייה צעירה: כ-28% ילדים בני 14-0 וכ-12% בני 65 ומעלה.

 

בתמונה: סמל מדינת ישראל, תחת רישיון נחלת הכלל