מבזקים

80 עולים מאתיופיה צְפוּיִים להגיע היום

קבוצת עולים ראשונה צְפוּיָה להגיע היום אחר הצהריים ארצה מאתיופיה בְּעִקְבוֹת הַחְלָטַת הממשלה באוקטובר 2018 לְהַעֲלוֹת כ- 1000 מבני הקְהילה המַמְתינים לעלייה באדיס אבבה ובגונדר. כ- 80 הורים, אחיות ואחים, יִתְאַחֲדו עם בני משפחותיהם המִתְגורְרים בישראל. לעולים תֵיעָרֵך קַבָּלַת פנים במַעֲמַד יו"ר הסוכְנות היְהודית יצחק הרצוג. באולם מקבלֵי הפנים ימַתינו להם קרובֵיהם המתגוררים בישראל.