מבזקים

8 נְשָרים מֵתו מהַרְעָלָה

8 נְשרים, שהם כמחצית ממספר הנְשרים ברמת הגולן, הורְעֲלו למוות. שני נשרים שהורעֲלו הִצליחו לִשְׂרוד. אחד הנשרים שהורעל ושָׂרַד הוא נשר שהובא במיוחד מספרד, כדי לְסַיֵיעַ בריבוי אוכְלוסיית הנְשרים בגולן.