מבזקים

76 שנים לניצָחון על גרמניה הנאצית

רוסיה צִייְנה את יום השנה ה-76 לניצָחון על גרמניה הנאצית במִלְחֶמֶת העולם השנייה בשוּרָה של מִצְעָדִים צְבָאִיים ברַחֲבֵי המדינה.

במִצְעָד בכִיכַּר האֲדוּמָה הִשְתַתְפו 12,000 חַיָילים וחַיָילות, 80 מְטוסים והוּצְגו 190 כֵּלים צְבָאִיים שונים.

בישראל נֶעֶרְכוּ טִקְסֵי אַזְכָּרָה בנוֹכְחוּת וַתִיקֵי מִלְחֶמֶת העולם השְנייה החיים בישראל.