מבזקים

435 בקשות לפיצויים בדרום

435 תושָבים בדרום הִגִישוּ עד כֹּּה בקשות לפִיצוּיִים על נְזָקִים שנִגְרְמוּ להם מסֶבֶב הטילים האחרון. הבקשות הוּגְשו לרָָשוּת המִסִים ורובן קְשורות למִבנים שנִִפְגְעו מהטילים. מַַחֲצִית מהבקשות הִגִיעו מתושבי אשקלון. מספר הפְּנִיוֹת יגיע כנראה ל-600.