מבזקים

380 עולים הִגִיעו לישראל

כ-380 עולים חדשים הִגִיעו הלילה לישראל בטיסות מקייב, אדיס אבבה ודרום אפריקה. 286 מהעולים עלו מאתיופיה, 82 מאוקראינה ו-12 מדרום אפריקה. יַחד עם העולים הִגִיעו גם ישְׂרְאלים שנִתְקְעו בחו"ל בְּשֶל הסֶגֶר האֲוִוירי. העולים יִיכָּנסו לבִידוּד במִתְחָם מְיוחד של משרד העלייה והקליטה בשיתוּף עם הסוכנות היהודית.

ברוכים הבאים!