מבזקים

349 בני אדם נֶהֶרְגו בשנת 2019 בתאונות דרכים

שנה קשה בדרכים: 349 בני אדם נֶהֶרגו בישראל בשנת 2019 בתְאונות דרכיםכך עולה מנְתונים שפִּרסמה אתמול בבוקר הרָשוּת הלְאומית לבטיחות בדרכים לסיכום שנת 2019.

השנה אֵירְעוּ 314 תאונות קַטְלָנִיוֹת.

עֲלִייָה מַשְמָעוּתִית בִּמיוחד נִרשמה במספר רוכְבֵי האופַנוֹע שנהרגו בכבישים.