Browsing Archives

ג׳ בסיון תשפ״ד 09.06.24

ארץ זבת חלב ודבש

ארץ זבת חלב ודבש

נתונים לקראת חג השבועות

ארץ ישראל זכתה לכינוי ארץ זבת חלב ודבש. התנ"ך מפרט את שבעת המינים שהתברכה בהם הארץ: ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ-זֵית שמן ודבש.

בראש השנה אנחנו אוכלים תפוח בדבש. בחג השבועות מתמלאים שולחנות החג במאכלי חלב, בירקות ובפירות הקיץ, בלחמים ובמאפים טעימים. 

לרגל חג השבועות מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכניים על התפוקה ועל הצריכה של החלב והדבש בישראל.

תפוקת החלב הכולֶלת בשנת 2023 נאמדה בכ-1,635 מיליון ליטר, ירידה קלה של 0.5% לעומת שנת 2022.

התנובה הממוצעת של פרה עמדה בשנת 2023 על 12,265 ק"ג חלב לשנה, עלייה של 1.6% לעומת 2022. תנובת החלב של פרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם.

תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2023 בכ-3,500 טונות, ירידה של 22.2% לעומת שנת 2022. 

בשנת 2023 מחיר החלב עלה ב-9.5%. מחיר הדבש עלה בשנה זו ב-0.7%.

הצילום: ויקיפדיה

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה למעלה: הצילום Pixabay 

בתמונה השנייה:  רפת בקיבוץ רביבים, ע"י User:Felagund, תחת רישיון נחלת הכלל

בתמונה השלישית: דבוראי בעבודתו, ע"י User:Michael Gäbler, תחת רישיון

 

 

 

יום ראשון ג׳ בסיון תשפ״ד 09.06.24


06:10: כוחות צה"ל, שב"כ וימ"מ חִילְצוּ אתמול מֵרצועת עזה 4 חטופים חיים

06:10: במִבצע ההרואי לְשִחְרוּר החטופים נֶהֱרַג פַּקַָד אַרנוֹן זְמורה – מְפַקֵד בימ"מ

06:10: אתמול: כַּטב"מים ויֶרי מלבנון לגליל העֶליון ולגליל המערבי; יֶרי מעזה לעוטף

06:10: חֵיל האֲוִויר תוֹקַף מַטָרות בלבנון

06:10: רִבְבוֹת בני אדם הִפְגִינו אתמול נגד הממשלה בתל אביב, בירושלים, בקיסריה ובמוקְדים רבים ברחבֵי הארץ בדְרישה לְהָשִיב את כל החטופים הביתה ולְקַיֵים בחירות

06:10: בהפגנה בתל אביב: המִשטרה הפעילה מַכְתָ"זִית ועָצרה 33 מפגינים

06:10: היועֶצֶת המִשפטית לממשלה במִכתב לראש הממשלה: יש לְהָקִים בהֶקְדֵם וַעֲדַת חקירה מַמְלַכְתִית לחֲקירת אֵירוּעֵי המִלחמה

06:10: מזכיר הממשלה בתְשובה ליועֶצֶת המשפטית לממשלה: טֶרֶם בָּשְלָה השעה לַחקור את המִלחמה ומה שקָדַם לה

06:10: האוּ"ם הִכְניס את ישראל ל'רְשימה השְחורה' של מדינות ואִרגונים הפוגְעים בילדים באֲזוֹרי סִכְסוּך 

06:10: התחזית: יְרידה נִיכֶּרֶת בטמפרטורות, הֲקָלָה בעוֹמֶס החום

09.06.24

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל ירידה נִיכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעוֹמְסֵי הַחוֹם.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו רגילות לעוֹנָה.