Browsing Archives

כ״ה באייר תשפ״ד 02.06.24

ארה"ב, קטאר ומצרים קוראות לישראל ולחמאס להגיע להֶסְכֵּם

נשיא ארה"ב נָשָׂא נְאוּם מיוחד ביום שישי ובו פִּרְסֵם את מִתְוֵוה ההַצָעָה של ישראל להֶסְכֵּם עם חמאס. הנשיא קרא לישראל ולחמאס לקבל את ההצעה הישראלית ולסיים את המלחמה.

ארה"ב, קטאר  ומצרים פרסמו אתמול הַצְהָרָה מְשוּתֶפֶת שבה קראו יחד לחמאס ולישראל להגיע להַסְכָּמוֹת סופיות על פי העקרונות שהציג הנשיא ביידן. בהצהרה נאמר: "מצרים, ארה"ב וקטאר מַדְגִישוֹת כי העֶקְרוֹנוֹת שהִצִיג ביידן יביאו להֲקָלָה מִיָידִית הן לתושבי עזה והן לחטופים ולמשפְּחותיהם. העסקה מַצִיעָה מַפַּת דְרָכים להפסקת אש קְבועה ולסיום המַשְבֵּר".

יום ראשון כ״ה באייר תשפ״ד 02.06.24


06:10: כוחות צה"ל פועלים ברצועת עזה ומְנַהֲלִים קְרָבוֹת קשים

06:10: אתמול: כטב"מים ויֶרי מלבנון לגליל העליון ולגליל המערבי; יֶרי מעזה לעוטף

06:10: חֵיל האֲוִויר תָקַף מַטָרות בלבנון

06:10: דובר צה"ל: טיל קַרְקַע-אֲוִויר ששִיגֵר חיזבאללה הִפִּיל כלי טַיִס מְאוּיָש מֵרחוק של צה"ל שפעל בשמֵי לבנון

06:10: נְשיא ארה"ב הציג ביום שישי את ההַצָעָה הישְׂרְאלית לעִסקה עם חמאס וקרא לישראל ולחמאס להסכים עליה ולסיים את המלחמה

06:10: בג"ץ יָדוּן היום בהֶרְכֵּב מוּרְחָב של 9 שופטים בנושא הפְּטוֹר מגיוס 

06:10: עֶשְׂרות אֲלָפִים הִפְגִינו אתמול נגד הממשלה בתל אביב, בירושלים, בקיסריה, בבאר שבע ובצמתים ברחבֵי הארץ בדְרישה להֲשָבַת החֲטופים ולהַקְדָמַת הבחירות; בהפגנה בתל אביב נֶעֶצְרו 7 מפגינים

06:10: נתניהו קיבל הזמנה רִשְמִית לנאום לפני שני בתי הקונגרס בארה"ב

06:10: הדֶלֶק הוּזַל הלילה ב-38 אגורות לליטר

06:10: בפעם ה-15: ריאל מדריד זָכְתָה בגְביעַ האַלוּפוֹת בכדורגל

06:10: כביש מס' 1 יִיסָגר הָחֵל מהיום ועד יום חמישי בין השעות 22:30 בלילה ועד 4:30 לִפְנות בוקר בְּשֶל עבודות להֲקָמַת גֶשֶר במֶחְלַף עֲנָבָה

06:10: התחזית: עלייה בטמפרטורות, חם מהרגיל בעונה

היום: הדיון בבג"ץ בחוק הפְּטוֹר מגִיוּס

היום יִתקיים בבג"ץ דיון שני בעֲתִירוֹת לְחַיֵיב גיוס חֲרדים. ובבקשה שלא לְהַעֲניק תְמיכות למוסָדות שבהם הם לומדים כל עוד לא חוֹקַק חוק גִיוס חדש.

הדיון יתקיים בפני הֶרְכֵּב של תשעה שופטים. הוא יועבר בשִידוּר חי.

02.06.24

היום:

בָּהִיר. תָחוּל עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה שם חם מהרגיל עד שְרָבִי. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בהיר. תחול התחממות נוספת וייעשה שרבי בהרים ובמזרח. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.