Browsing Archives

ט״ו באייר תשפ״ד 23.05.24

פּוּרְסַם סִרטון החֲטיפה של התַצְפִּיתָנִיוֹת בבְסִיס נחל עוז

לבקשת הוֹרֵיהֶן של חמש התַצְפִּיתָנִיוֹת שנֶחְטְפו מבְּסיס נחל עוז, ועדיין נמצאות בשְבי חמאס – פורסם אתמול בתִקְשורת סִרטון החֲטיפה של הבנות. 

הסרטון צוּלַם במַצְלמות הגוף של מחבלֵי חמאס ב-7 באוקטובר. פּוּרְסְמו רק 3 דקות מתוך הסִרטון שצילְמו המְחבלים.

קשה לִצְפִייָה

 

יום חמישי ט״ו באייר תשפ״ד 23.05.24


06:10: אֱמֶש הוּתַר לפִרסום כי 3 לוחמֵי צה"ל נָפלו אתמול בצְפון הרצועה

06:10: כוחות צה"ל פועלים ברצועת עזה ומְנַהֲלִים קְרָבוֹת קשים

06:10: אתמול – כטב"מים ויֶרי לגליל

06:10: חֵיל האֲוִויר תָקַף מַטָרות בלבנון

06:10: קבינט המלחמה הִנְחָה אֱמֶש את צֶוֶות המַשָׂא ומַתָן להמשיך את המו"מ להֲשָבַת החטופים

06:10: הַפגנות וחֲסימות כבישים בתל אביב, בירושלים ובצְמָתִים בקְריאה לשִחרור החטופים; מַפְגִין נֶעֱצַר

06:10: הבית הלבן: פִּתְרון שתי המדינות הוא הדרך הבטוחה ביותר להביא ליַצִיבוּת באזור בטְוָוח הרָחוק

06:10: מְבַקֵר המדינה: בישראל אין אסטרטגיה לְאוּמִית לטְוָוח אָרוֹך

06:10: לִקראת ל"ג בעומר: מִתְחַם מירון הוּכְרַז שֶטח צְבָאִי סגור עד יום שני

06:10: עד יום שלישי: מותר להדליק מְדוּרוֹת רק במקומות שקיבלו אישור; אסור להדליק אש ביְעָרות ובפארקים

06:10: דובר צה"ל: הבוקר עד שְעות הצהריים יִתקיים תרגיל צְבָאִי במֶרְחַב העיר אילת 

06:10: התחזית: עֲלִייָה קלה בטמפרטורות

היועֶצֶת המשפטית ופרקליט המדינה בהודעה משותֶפֶת נגד בית הדין בהאג

היועֶצֶת המִשפטית לממשלה ופרקליט המדינה פִּרְסְמו אתמול הודעה מְשוּתֶפֶת היוצאת נגד כַּווָנַת התוֹבֵע בבית הדין הפלילי הבֵּין לאומי בהאג להוציא צַוֵוי מַעֲצָר נגד ראש הממשלה ושר הביטחון.

בהודעה נכתב:

"מדינת ישראל יצאה בשבעה באוקטובר למלחמה שנִכְפְּתָה עליה. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, הנֶאֱבֶקֶת בטרור ומְגִינָה על ביטְחונה תוך הַקְפָּדָה על הכְּלָלים המשפטיים המְחַיְיבים ומתוך מְחוּיָבוּת עֲמוּקָה לחוק. כוחות הביטחון, וצה"ל בִּכְלָלָם, נלחמים מתוך מְחוּיָבוּת מלאה לִכְלָלֵי המשפט הבין לאומי.

היִיעוּץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה של מדינת ישראל בודְקים באוֹפֶן יְסוֹדי כל טַעֲנָה רְצִינִית להֲפָרַת דין על ידי מי מגורמי מדינת ישראל, ואוֹכְפִים את הדין. המערכת המשפטית במדינת ישראל עֲרוּכָה לבדוק כל טַעֲנָה רצינית הן בְּיַחַס לעניין שבמְדִינִיוּת והן ביחס למקרים פַּרְטָנִייִם. כפי שמדינת ישראל הִבְהִירָה במשך השנים, בית הדין נֶעֱדר כל סַמְכוּת לְנַהֵל חֲקִירָה בעניין. מכל מקום, הבקשה בבית הדין הפלילי הבין לאומי להוצאת צווי מעצר נגד רה״מ ושר הביטחון נֶעֱדֶרֶת בָּסִיס".

 

מְבַקֵר המדינה: בישראל אין אסטרטגיה לְאוּמִית אֲרוּכַּת טְוָוח

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נָשָׂא דברים אתמול בכֶנֶס אלי הורוביץ לכַלְכָּלָה וחֶברה של הָמכוֹן הישְׂרְאלי לדמוקרטיה.

המבקר אמר, בין השאר: "בשנים האחרונות פרסם משרד מבקר המדינה דוּ"חוֹת בנושְׂאים שונים. הלִיקוּי העיקָרי שעולה מהדו"חות הוא שלא קַיֶימֶת בישראל אסטרטגיה לְאומית ארוכת טְוָוח. דַַלוּת העֲשִׂייָה של הממשלה והֵיעָדר רְאִייָה אֲרוּכַּת טְוָוח גורמים נזקים לכלכלת ישראל, שיֵלְכו ויִתגברו".

"נִדְרֶשֶת אסטרטגיה לְאוּמִית אֲרוּכַּת טְוָוח", אמר.

 

23.05.24

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. הטמפרטורות ללא שינוי נִיכָּר.

מחר:

מעונן חלקית עד בָּהִיר. תָחוּל ירידה ניכרת בטמפרטורות. בְּמַהֲלַך היום הרוחות יתחזקו.

שבת:

מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. בשעות הבוקר צָפוּי טִפְטוּף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף.