Browsing Archives

כ׳ באב תשפ״ב 17.08.22

חייל צה"ל שנֶהֱרַג מאש חבֵרו הוּבָא למְנוּחוֹת

חייל צה"ל, עולה מצרפת, שנֶהֱרג מאֵש חבֵרו הוּבָא למְנוחות אתמול אחה"צ בבית העָלמין הצְבָאי בנתניה.

בצה"ל מַמשיכים לחקוֹר את האֵירוּעַ שבו נֶהֱרַג החייל בעֶמדה צְבאית באֵזור קַו התֶפֶר ליד טול כרם.

הרמטכ"ל אביב כוכבי קִייֵם תַחְקִיר רִאשוֹנִי במְקום האֵירועַ. מהתַחְקיר הרִאשוֹנִי עולה כי האֵירועַ הִתְרַחֵש במַהֲלַך פְּעילות מִבְצָעית לֵילִית בקַו התֶפֶר. אַחַד החיילים עזב את עֶמְדַת השְמירה, וכשחזר כעבור זְמן קצר זוֹהָה על ידי לוחם אחר כחָשוּד. כתוצָאָה מהטָעוּת בזיהוי – הלוחם ירה לעֶברו של החייל ופָצַע אותו באוֹרַח קשה. הלוחם שיָרָה הֵבין שמְדובר בטעות. הוא דִיווַח למְפקדיו שהִזְעיקו טיפול רְפואי. לאחר מַאֲמַצֵי הַחְיָיאָה פונה החייל הפצוע לבית החולים ושם נִקְבַּע מותו.

המַדָד עלה ב-1.1% בחודש יולי

מַדַד המְחירים לצָרְכָן עלה בחודש יולי ב-1.1%.

עֲליות מְחירים בולְטות נִרְשְמו בסְעיפֵי הפירות הטְריים שהִתְיַיקְרו ב-8.5%, התַחְבּּוּרָה שהִתְיַיקרה ב- 3.3%, התרבות והבידור שהִתְיַיקרו ב-1.2% והדִיוּר שהִתייקר ב-1.2%.

יְרידות מחירים בולטות נִרשמו בסְעיף ההַלְבָּשָה וההַנְעָלָה שהוּזְלו ב-4.0%.

מתְחילת השנה עלה מַדַד המְחירים לצרכן ב-4.4%. בשְנֵיים עשר החודשים האחרונים (יולי 2022 לעומת יולי 2021) מדד המְחירים לצָרְכָן עלה ב- 5.2%.

יום רביעי כ׳ באב תשפ״ב 17.08.22


06:30: לוחם צה"ל שנֶהֱרַג מאֵש חבֵרו הוּבָא למְנוּחוֹת אתמול אחה"צ בבית העָלמין הצְבָאִי בנתניה

06:30: בצה"ל חוקרים את התַקְרית שבה חייל יָרָה בשוֹגֵג בחבֵרו בעֶמְדָה צְבָאִית ליד טול כרם

06:30: מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה בחודש יולי ב-1.1% ובשנה ב-5.2%

06:30: הדירות הִתְיַיקְרו בחודשים מאי-יוני-יולי ב-2% ובשנה ב-18%

06:30: המֶשֶק בישראל צָמַח ב-6.8% בחודשים מאי-יוני-יולי

06:30: שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים: אין הִתְקַדְמות במַשָׂא ומַתָן בין משרד האוצר לאִרְגונֵי המורים

06:30: אוקראינה: המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:30: מגֵפת הקורונה בישראל: מקדם ההדבקה – 0.75

06:30: אלברט בורלא, מנכ"ל חברת פייזר, נִדְבַּק בקורונה, הוא חוּסַן 4 פעמים

06:30: התחזית: בלי שינוי

סְעוּ בִּזהירות!